จำนวนผู้ชม : 314 คน


P.3 Word Bank

Foreign Languages Department    Kowittamrong Chiangmai School

Name……………………………………….………………….Class……..……Number…………….


แบบทดสอบ


Unit 1: In the gardent

Set 1

Vocabulary

Part of Speech

Meaning

tree  

n.

ต้นไม้

leaf

n.

ใบไม้

caterpillar

n.

หนอนผีเสื้อ

rabbit

n.

กระต่าย

butterfly

n.

ผีเสื้อ

flower

n.

ดอกไม้

grass

n.

หญ้า

tortoise

n.

เต่า

guinea pig

n.

หนูตะเภา

snail

n.

หอยทาก