จำนวนผู้ชม : 337 คน


                                    สีโปสเตอร์ (Poster color)     สีโปสเตอร์ (Poster Color) เป็นสีน้ำชนิดหนึ่งเนื่องจากมีน้ำเป็นส่วนผสม นิยมบรรจุขวด มีเนื้อสีข้นค่อนข้างหยาบ และมีคุณสมบัติทึบแสง เพราะเติมแป้งหรือเนื้อสีขาวลงไป เรียกว่า “สีแป้ง” 

           การเขียนภาพด้วยสีโปสเตอร์เป็นงานจิตกรรมที่เป็นกระบวนการสืบเนื่องจากการวาดภาพแรเงา เช่นเดียวกับการเขียนด้วยสีน้ำ คือเปลี่ยนจากการใช้ดินสอระบายน้ำหนักลงบนรูปร่าง รูปทรงที่วาด มาเป็นการใช้สีโปสเตอร์แทน

            สีโปสเตอร์เป็นสีที่มีลักษณะขุ่นทึบ เนื้อสีมีลักษณะคล้ายแป้ง ซึ่งแตกต่างจากลักษณะของสีน้ำที่โปร่งใสไม่มีเนื้อสี สีโปสเตอร์เหมือนกันกับสีน้ำตรงที่เมื่อจะใช้ในการระบายภาพวาดจะต้องผสมน้ำก่อน

           การเขียนสีโปสเตอร์ สามารถระบายด้วยพู่กันซ้ำๆ ที่เดิมได้ ซึ่งแตกต่างจากสีน้ำ ถ้าระบายถูไปมาด้วยพู่กันซ้ำหลายๆ ครั้งจะทำให้สีช้ำ สกปรก กระดาษเป็นขุยดูไม่ใสสวย สำหรับสีโปสเตอร์ นอกจากการใช้พู่กันเกลี่ยสีซ้ำที่ได้แล้ว ยังนิยมผสมกับสีขาวเมื่อต้องการให้สีอ่อนลงมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปริมาณสีขาวที่ผสมลงไป และเมื่อต้องการให้ความจัดของสีหม่นลงหรือเมื่อต้องการให้สีนั้นมืดเข้มขึ้น ก็ให้ผสมด้วยสีดำตามปริมาณมากน้อยตามที่ต้องการ


เมื่อเราทราบลักษณะของสีโปสเตอร์แล้วเราจะมาประยุกต์ใช้ สีโปสเตอร์ มาสร้างภาพต่างๆ อย่างง่ายๆและได้ภาพที่สวยงามโดยไม่จำเป็นต้องระบายสีเพียงอย่างเดียว มาลองทำดูนะคะ ตามคลิปวิดิโอช้างล่างนี้
Credit 
http://www.doyouknow.in.th/คคุณรู้หรือไม่-ข้อควรรู้เกี่ยวกับสีโปสเตอร์/

แบบทดสอบ