จำนวนผู้ชม : 330 คน


  

Advice (N.)    vs    Advise (V.) ความแตกต่างคือ สะกดด้วย ce กับ se

แต่จำไว้ว่า Advice แอ็ดฟายซฺ เป็น คำนาม มีความหมายเดียวกับ Warning, Information หรือแม้แต่ Recommendation และ Tips ซึ่งทั้งหมดนี้หมายถึง คำแนะนำ คำเตือน ข้อมูล

แต่ Advise แอ็ดไฟสฺ เป็น คำกริยา คือ ให้คำแนะนำ แนะนำ ชี้แนะ เหมือนคำว่า Recommend, Point out, Warn นั่นเองคำนาม       I decided to follow your advice and leave it behind.

คำกริยา     Dawn advised me to get some rest.Affect (V.)   vs   Effect (N.) ความแตกต่างคือ ขึ้นต้นด้วยตัว A กับ E

Affect อัฟเฟ็คตฺ เป็นคำกริยา หมายถึง ทำให้เกิด (ผลบางอย่าง) หรือ ส่งผลให้ (เกิดบางอย่างขึ้น)

Effect เอ็ฟเฟ็คตฺ เป็นคำนาม หมายถึง ผลที่เกิด (หลังจากมีบางอย่างทำให้เกิด) หรือ ผลกระทบ

ดูความแตกต่าง

คำกริยา     The habit of gossip is affecting their performance.

คำนาม      The habit of gossip had an effect to be laid off at the end of this year.

All Right    vs   Alright

All right คือ คำที่ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ หมายถึง ถูกต้อง สิ่งที่ได้รับการยอมรับ ภาวะที่ได้รับการยอมรับ สิ่งที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (ไม่ได้ดีเลิศ)

แต่ Alright มีความหมายเหมือนกัน เป็นคำที่เริ่มมีคนใช้และพูดกันมากขึ้นๆ จนเคยชิน จึงต้องยอมรับกันไป ดังนั้นในวงการเขียนที่เป็นมืออาชีพ ต้องการความถูกต้องก็ต้องใช้ All right


Her performance is just all right , not remarkable.

Are you alright ?, she asked.

Go tumblr
Cr. tumblr
Lose (V.)    vs    Loose (Adj.) ตัวโอ 1 ตัว O และดับเบิล โอ OO

Lose เป็นคำกริยา ออกเสียงว่า Looz ลูสดฺ หมายถึง พ่ายแพ้ แพ้พ่าย เสียไป

Loose เป็นคุณศัพท์ ออกเสียงว่า Loos ลูส หมายถึง ไม่แน่น หลวม


The farmers were about to lose all hope.


I need a belt, the pants are too loose.  

Success (N.)   vs   Succeed (V.)

Success สัคเซส เป็นคำนาม หมายถึง ความสำเร็จ

แต่ Succeed สัคซีด เป็นคำกริยา หมายถึง ประสบความสำเร็จ มีการเติบโต มีความเจริญรุ่งเรือง


We are proud of your success.

You’ve finally succeeded in your business.

ส่วนคำว่า successful เป็นคุณศัพท์ (Adjective) เอาไว้ใช้ขยายหรือบอกลักษณะของคำนาม หมายถึง บรรลุถึงความต้องการ เติบโต เช่น She has been successful after all. ในที่สุดเธอก็ประสบความสำเร็จ     

แบบทดสอบ