จำนวนผู้ชม : 323 คน


หลักการใช้ Present Continuous Tense ง่ายๆ ถ้าเข้าใจเรื่อง is am are

      Present Continuous Tense หรือ Present Progressive Tense

เป็นการใช้บอกการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น หรือการกระทำที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นการวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


         โครงสร้าง present continuous tense

      S + IS, AM, ARE + V ING

ประธาน + IS, AM, ARE +กริยาเติม ING

Iameating
He, She, It, A catiseating
You, We, They, Catsareeating

◊ หลักการใช้ present continuous tense

1. ใช้กล่าวเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูดอยู่ หรือในระหว่างอาทิตย์นั้น เดือนนั้นก็ได้ ซึ่งอาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วยก็ได้

      ⇒ now / right now  ตอนนี้
      ⇒ at the moment  ตอนนี้

 •    *   I am studying  hard, John.
         ฉันกำลังเรียนหนักนะ จอห์น (ไม่ใช่ขณะนี้ แต่เป็นในช่วงนี้)
 •    *  She‘s eating an apple.
         หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ล
 •    *  It is raining at the moment.
         มันกำลังฝนตกขณะนี้ (ฝนกำลังตก
 •    * We are running right now.
        พวกเรากำลังวิ่งขณะนี้
 •    * They are going to school.
        พวกเขากำลังไปโรงเรียน

 • 2. ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต (แน่ๆ) และมักจะมีคำที่บ่งบอกอนาคตกำกับอยู่ด้วย

       ⇒ this evening เย็นนี้
       ⇒ tonight คืนนี้
       ⇒ tomorrow พรุ่งนี้
       ⇒ this weekend สุดสัปดาห์นี้
       ⇒ next  week สัปดาห์หน้า
       ⇒ next month เดือนหน้า
       ⇒ next year ปีหน้า
…..และอื่นๆ

 •   * I’m studying English this weekend.
       ผมกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษสุดสัปดาห์นี้   
 •   *  She is going to the market tomorrow.
        หล่อนกำลังจะไปตลาดวันพรุ่งนี้
 •   *  They are seeing the doctor next month.
 •       พวกเขากำลังจะพบหมอเดือนหน้า 
 •   
  ตัวอย่างประโยคคำถาม
 •    *Is he driving a car?
  เขากำลังขับรถใช่ไหม
  yes, he is./ No, he isn’t. ใช่/ ไม่ใช่  
 •   *Is she eating an apple?
  หล่อนกำลังกินแอปเปิ้ลใช่ไหม
  Yes, she is. / No, she isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 •   *Is it raining at the moment?
  มันกำลังฝนตกขณะนี้ใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่
 •   *Is a cat sleeping in the room?
  แมวกำลังนอนหลับในห้องใช่ไหม
  Yes, it is./ No, it isn’t. ใช่/ ไม่ใช่

» ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

 • *You‘re sitting on my book.
  คุณไม่ได้กำลังนั่งบนหนังสือของฉัน
 • *We‘re not running right now.
    พวกเราไม่ได้กำลังวิ่งขณะนี้
 • *They‘re not going to school?
    พวกเขาไม่ได้กำลังไปโรงเรียน

» ตัวอย่างประโยค Wh-questions

 • * What are doing? คุณกำลังทำอะไร
    I’m walking. ฉันกำลังเดิน
 • * Who is taking. ใครกำลังพูด
     Jo is talking. โจกำลังพูด
 • * Where are you going? คุณกำลังไปไหน
     I’m going home. ฉันกำลังกลับบ้าน
 • * How are you doing? สบายดีไหม
     I’m good. สบายดี
 • * Why is she crying? หล่อนร้องให้ทำไม
     Her cat is dead. แมวของหล่อนตาย

แบบทดสอบ