จำนวนผู้ชม : 271 คน


คณิตเอ๋ยคณิตศาสตร์
พาเปรื่องปราดอัศจรรย์มันสมอง
พัฒนาความคิดตามจิตปอง
แต่ก็ต้องเรียนเล่าให้เข้าใจ
เป็นพื้นฐานคำสั่งทุกซอฟต์แวร์
เริ่มตั้งแต่ยุคเก่าเข้ายุคใหม่
ช่วยพาโลกฟูเฟื่องรุ่งเรืองไกล
ด้วยล้วนใช้คณิตศาสตร์ฉลาดเอย
.
14 มีนาคม วันคณิตศาสตร์โลก
cr.ครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์
เรามาดูวิวัฒนาการของค่ามหัศจรรย์นี้กันดีกว่า
เค้าเรียกว่าจำนวนอตรรกยะชนิดพิเศษ