จำนวนผู้ชม : 325 คน


                                                   การหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วน