จำนวนผู้ชม : 294 คน


ค่าย Pi เป็นจำนวนอตรรกยะชนิดพิเศษมีบทบาทต่อการศึกษาเรขาคณิต เป็นอย่างมาก และมีการนำไปใช้ในสาขาต่าง ๆ ของวิชาวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดการประยุกต์และสร้างผลงานมากมาย เราไปรู้จักค่า Pi หรือจำนวนอตรรกยะชนิดพิเศษ

กว่าจะค้นพบและทำการยอมรับค่าดังกล่าวนี้ใช้เวลายาวนานมากๆๆ แล้วเราก็มีวันคณิตศาสตร์โลกหรือ Pi Day ด้วยเหมือนกัน