จำนวนผู้ชม : 293 คน


                                        การบวก ลบ คูนระคนของเศษส่วน