จำนวนผู้ชม : 271 คน


งานบ้าน

1.งานในชีวิตประจำวันคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร?
งานในชีวิตประจำวัน คือ การกระทำหรือกิจกรรมที่เกิดจากการลงแรง ไม่ว่าจะโดยทางกายหรือทางความคิด เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยทั้งหลายที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ งานยังถือเป็นหน้าที่และกิจวัตรที่พึงปฏิบัติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ประจำวัน แบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
-งานบ้าน หมายถึง งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาบ้าน และการบริการบุคคลในบ้าน ซึ่งต้องปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยสมาชิกทุกคนจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันตามความถนัดของแต่ละคนและร่วมมือ กันทำ เพื่อให้ทุกคนร่วมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข แบ่งงานบ้านออกได้ 4 ประเภท คือ งานอาหาร งานเสื้อผ้า งานทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน และงานเลี้ยงดูและบริการบุคคลในครอบครัว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานบ้าน

ความสำคัญของงานบ้าน

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้บ้านสะอาดและน่าอยู่อาศัย และยังทำให้เกิดความสะดวกสบาย หยิบจับใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
– งานอาชีพ หมายถึง งานที่ทำเป็นประจำเพื่อหาเลี้ยงชีพ อันก่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ที่สุจริต ไม่ผิดศีลธรรม แบ่งงานอาชีพออกได้ 4 ประเภท คือ อาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง อาชีพงานฝีมือ และอาชีพข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งพนักงานรัฐวิสาหกิจ


เรียนรู้งานบ้าน

การเรียนรู้งานบ้าน แล้วช่วยกันทำงานบ้าน จะเป็นการแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ และช่วยทำให้บ้านของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
1. การทำความสะอาดเครื่องเรือน
เครื่องเรือนเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ ในบ้าน เครื่องเรือนมีหลายชนิด เช่น เก้าอี้นวมรับแขก หรือโซฟา ตู้ใส่ของ ชั้นวางของ โต๊ะและเก้าอี้
เราควรทำความสะอาดเครื่องเรือนอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องเรือนสะอาดน่าใช้ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ดังนี้
1) ใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นตามตู้ โต๊ะ เก้าอี้ และชั้นวางของ
2) ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดพื้นบ้านให้สะอาด
3) ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดถูตามเครื่องเรือนให้ทั่ว ถ้าเครื่องเรือนเป็นประเภทไม้ขัดเงา ควรใช้ผ้าแห้งเช็ดและขัดถูให้ขึ้นเงา สำหรับการเช็ดชั้นวางของควรนำสิ่งของในชั้นออกก่อน เมื่อเช็ดเสร็จแล้วจึงนำสิ่งของเข้ามาเก็บตามเดิม

2. การล้างแก้ว
1) เก็บแก้วน้ำที่ใช้แล้วมารวมกัน เทน้ำในแก้วออก ผสมน้ำยาล้างจานผสมน้ำถูภายในและภายนอกแก้วและขอบแก้วให้สะอาด
2) นำแก้วมาล้างน้ำสะอาดจนหมดกลิ่น และคราบน้ำยาล้างจาน
3) คว่ำแก้วที่ล้างเสร็จแล้วบนถาดเพื่อผึ่งให้แห้ง หรืออาจใช้ผ้าสะอาดเช็ดจนแห้ง จากนั้นเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

3. การล้างจานชาม
1) เก็บรวบรวมจานชามที่ใช้แล้วมารวมกัน กวาดเศษอาหารลงในถังขยะ จากนั้นนำจานชามไปล้างน้ำเปล่า 1 ครั้ง เพื่อล้างเศษอาหารและคราบไขมันออกก่อน
2) ผสมน้ำยาล้างจานกับน้ำน้ำในกะละมังพอสมควร แล้วใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาล้างจานผสมน้ำถูจานชามให้ทั่วทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ให้สะอาด
3) นำจานชามมาล้างน้ำสะอาดจนไม่มีคราบมันติดอยู่
4) นำจานชามที่ล้างแล้วไปวางเรียงหรือคว่ำบนตะแกรงเพื่อผึ่งให้แห้ง แล้วนำไปเก็บในตู้ให้เรียบร้อย

4. การกรอกน้ำใส่ภาชนะ
1) วางขวดหรือภาชนะที่ใส่น้ำในกะละมัง แล้วเสียบกรวยลงในขวด
2) เทน้ำผ่านกรวยลงในขวด หรือภาชนะจนเกือบเต็ม
3) ปิดฝาขวดภาชนะให้แน่น แล้วนำไปใส่ในตู้เย็น หรือตั้งเรียงไว้ให้เป็นระเบียบ
ภาชนะใส่น้ำ เมื่อใช้ไปนาน ๆ จะเกิดตะไคร่น้ำหรือคราบสกปรกเกาะ จึงต้องทำความสะอาดอยู่เสมอ โดยการใช้แปรงล้างขวดจุ่มน้ำยาล้างจานที่ผสมกับน้ำแล้วถูภายในให้ทั่ว หรือใส่ทรายลงในขวด ปิดฝาขวดแล้วเขย่า จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าจนสะอาด วางผึ่งให้แห้ง

นอกจากนี้ เรายังสามารถช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอื่น ๆ ได้อีก เช่น ช่วยดูแลน้องขณะที่พ่อแม่ไม่ว่าง โดยที่เราจะต้องไม่รังแกน้อง และดูแลไม่ให้น้องไปในที่ที่อันตราย เช่น เล่นใกล้เตาไฟ หรือปีนป่ายที่สูง เป็นต้น และเรายังสามารถช่วยซื้อของให้พ่อแม่ได้ โดยจดรายการของที่จะซื้อแล้วซื้อของให้ครบตามรายการ จากนั้นตรวจนับเงินทอนให้เรียบร้อย

แบบทดสอบ
เอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง งานบ้าน