จำนวนผู้ชม : 409 คน


      เรื่อง สารอาหารและประโยชน์ของสารอาหาร

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ระบุสารอาหารจากอาหารที่ตนเองรับประทานได้

2. บอกประโยชน์ของสาระอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทานได้

                                      สาระความรู้้

อาหารที่รับประทานแต่ละมื้อมาจากอาหารต่างชนิดกัน และมีคุณค่าอาหารที่เรียกว่าสารอาหารต่างกัน   ดังนี้  
หมู่ที่  1 เนื้อสัตว์ เนื้อสัตว์    

สารอาหารคือ โปรตีน  

ตัวอย่างแหล่งอาหาร คือ   เนื้อสัตว์  นม  ไข่  ถั่วเมล็ดแห้ง   

ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้ ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง  ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย   ช่วยให้สมองเจริญเติบโตและสร้างเม็ดเลือดแดงให้แก่ร่างกาย  และให้พลังงานแก่ร่างกาย
หมู่ที่  แป้ง และ น้ำตาล  

สารอาหารคือ  คาร์โบไฮเดรต 

ตัวอย่างแหล่งอาหาร    ข้าว แป้ง  น้ำตาล  เผือก  มัน   ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง ไม่มีโรค   และให้พลังงานแก่ร่างกาย ทำให้มีแรงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และออกกำลังกายหมู่ที่ 3   ผัก   

สารอาหาร  คือ   วิตามินและเกลือแร่ 

ตัวอย่างแหล่งอาหาร ผักชนิดต่าง ๆ 

ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้ เป็นส่วนสำคัญของกระดูกและฟัน  รวมทั้งอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต   ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ  และทำให้ร่างกายแข็งแรง   สุขภาพดี หมู่ที่ 4   ผลไม้    

สารอาหารคือ   วิตามินและเกลือแร่   

ตัวอย่างแหล่งอาหาร ผลไม้ชนิดต่าง ๆ 

ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้ ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโต  และมีประสิทธิภาพ ทำให้ระบบการทำงานของร่างกายทำงานเป็นปกติ  และช่วยให้ร่างกายมีความต้านทานโรค  หมู่ที่  5   ไขมัน   

สารอาหารคือ  ไขมัน  

ตัวอย่างแหล่งอาหาร น้ำมันจากพืชหรือสัตว์  เนย   ไขมันสัตว์   

ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้  ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง ช่วยให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย  และเป็นตัวละลายวิตามินบางชนิดให้แก่ร่างกาย เพื่อร่างกายจะได้นำวิตามินไปใช้ประโยชน์            น้ำ  

สารอาหารคือ  น้ำ

ตัวอย่างแหล่งอาหาร    น้ำเป็นส่วนประกอบของอาหารเกือบทุกชนิด  

ประโยชน์ของสารอาหาร มีดังนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเซลล์ของร่างกาย  ช่วยลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารต่าง ๆ เข้าและออกจากเซลล์ของร่างกาย  ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่  และขับของเสียออกจากร่างกายในรูปของเหงื่อ  ปัสสาวะ อุจจาระ 
          ธงโภชนาการคือ ภาพจำลองสัดส่วนอาหารที่แนะนำให้คนไทยบริโภคใน 1 วัน จัดทำขึ้นโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อให้ปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยที่ดี