จำนวนผู้ชม : 323 คน


หลักการใช้ Go, Do, Play กับการเล่นกีฬา

เล่นฟุตบอล เล่นโยคะ ว่ายน้ำ หรือเวลาจะพูดเรื่องเล่นกีฬาในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำกริยา 3 คำ คือ Go, Do, Play แต่กีฬาไหนใช้กับคำไหน เรามาเล่นกีฬาให้ถูกหลักภาษาอังกฤษกันเถอะ


ถ้าพูดถึงการเล่นกีฬาในภาษาอังกฤษ ถ้าเป็น British English จะใช้ do sport ส่วน American English จะใช้ play sport แต่จริง ๆ มีกริยา 3 คำสำหรับใช้พูดถึงเรื่องการเล่นกีฬา คือ Go, Do, Play


หลักการใช้ Go, Do, Play กับการเล่นกีฬา

Go

โดยทั่วไป Go จะใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย -ing ซึ่งคำกริยา Go จะสื่อถึงว่าไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเล่นกีฬานี้ เช่น

I love to go jogging in the morning. (ฉันชอบไปวิ่งจ๊อกกิ้งตอนเช้า)
I’m going swimming on Sunday. (วันอาทิตย์ฉันจะไปว่ายน้ำ)
 

ข้อควรระวัง : ห้ามใส่ to ระหว่าง go กับกิจกรรม -ing เช่น เราจะไม่่ใช้ going to swimming. แต่ใช้ going swimming
                   กีฬาและกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย -ing ทั้งหมดนี้คือ Gerund form (หลักการใช้ Gerund ในภาษาอังกฤษ)


Do

Do ใช้กับกีฬาหรือกิจกรรมสันทนาการที่เล่นเพื่อพักผ่อน กีฬาที่เล่นได้เพียงลำพัง ไม่ต้องเล่นเป็นทีม กีฬาที่ไม่ใช้ลูกบอล กิจกรรมหรือกีฬาที่เหมือนเป็นศิลปะการต่อสู้ เช่น

I do yoga. (ฉันเล่นโยคะ)
Amphon does karate every day. (อำพลเล่นคาราเต้ทุกวัน)


Play

โดยทั่วไป Play จะใช้กับกีฬาที่เล่นเป็นทีม มีกฎ กติกา, เกม และกีฬาที่ใช้ลูกบอล  เช่น

Tanakorn often plays football. (ธนากรเล่นฟุตบอลบ่อย ๆ)
Who wants to play poker with me? (ใครอยากเล่นโป๊กเกอร์กับฉันบ้าง)

ข้อยกเว้น
     -เราใช้ Do กับ 3 กิจกรรมที่ลงท้ายด้วย -ing คือ do boxing (ชกมวย), do bodybuilding (เพาะกาย) และ do weightlifting (ยกน้ำหนัก) เพราะคำเหล่านี้ไม่ได้สื่อว่าไปที่ไหนสักแห่งเพื่อเล่นกีฬาหรือทำกิจกรรมนั้นเหมือนกับกิจกรรมอื่น ๆ ที่ลงท้ายด้วย -ing

     -กอล์ฟ (Golf) ถ้าเป็นการแข่งขันจะใช้ Play เช่น
           Ariya Jutanugarn plays golf. (เอรียา จุฑานุกาล เล่นกอล์ฟ)
     แต่เราสามารถใช้ go golfing ได้ถ้าเป็นการเล่นเพื่อผ่อนคลาย เพื่อความสุข เช่น
           They’ll go golfing at the weekend. (พวกเขาจะไปตีกอล์ฟสุดสัปดาห์นี้)

Go, Do, Play กับกิจกรรมหรือกีฬาต่าง ๆ

Go

Do

Play

climbing

a crossword puzzle

badminton

cycling

aerobics

baseball

dancing

archery

basketball

diving

athletics

board games

fishing

ballet

chess

golfing*

exercise

cricket

hitch-hiking

gymnastics

football (soccer)

jogging

judo

hockey

riding

karate

rugby

running

kung-fu

snooker

sailing

taekwondo

squash

skating

tai chi

table-tennis

skiing

yoga

tennis

snowboarding

 

volleyball

swimming

 

 

windsurfing