จำนวนผู้ชม : 280 คนP.3 Word Bank

Foreign Languages Department    Kowittamrong Chiangmai School

Name……………………………………….………………….Class……..……Number…………….


 

Unit 2: At school

Set 1

Vocabulary

Part of Speech

Meaning

Reception

n.

แผนกต้อนรับ

dining hall

n.

โรงอาหาร

library

n.

ห้องสมุด

classroom

n.

ห้องเรียน

Science room

n.

ห้องวิทยาศาสตร์

gym

n.

โรงยิม

Art room

n.

ห้องศิลปะ

Music room

n.

ห้องดนตรี

playground

n.

สนามเด็กเล่น

sports  field

n.

ลานกีฬา