จำนวนผู้ชม : 530 คน


. งูกินหาง

จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัด

รูปแบบการเล่น จัดผู้เล่นยืนเรียงกันเป็นแถวตอนหนึ่งแถวมีคนหนึ่งอยู่ข้างหน้า

วิธีเล่น

1. คนที่อยู่ข้างหน้าแถว ให้เป็นพ่องู ยืนหันหน้าเข้าหาแม่งู คนที่ยืนอยู่หัวแถวเป็นแม่งู นอกนั้นเป็นลูกงู จับเอวกันเป็นแถวยาว

2. พ่องูจะถามให้แม่งูตอบ เมื่อแม่งูตอบและทำท่า ลูกงูทั้งหมดก็ทำท่าตามแม่งูด้วย ดังนี้

พ่องูเรียก        แม่งูเอ๋ย

แม่งูขาน         เอ๋ย (ลูกงูช่วยตอบด้วย)

พ่องูถาม         กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ         กินน้ำบ่อโศก ลูกงูร้องและทำท่าโยกไปก็โยกมา (แม่งูและลูกงูโยกตัวไปมา)

พ่องูเรียก        แม่งูเอ๋ย

แม่งูขาน         เอ๋ย

พ่องูถาม         กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ         กินนํ้าบ่อทราย ลูกงูร้องและทำท่า ย้ายไปก็ย้ายมา (แม่งูและลูกงูก้าวไปทางซ้ายทีขวาที)

พ่องูเรียก        แม่งูเอ๋ย

แม่งูขาน         เอ๋ย

พ่องูถาม         กินน้ำบ่อไหน

แม่งูตอบ         กินน้ำบ่อหิน ลูกงูร้องและทำท่า บินไปก็บินมา (ทั้งหมดทำท่าบิน)

พ่องูถาม         หุงข้าวกี่หม้อ

แม่งูตอบ          …..หม้อ (เท่าจำนวนลูกงูกับแม่งู)

พ่องูถาม         ขอกินหม้อได้ไหม

ลูกงูตอบ         ไม่ได้

พ่องูถาม         ตำน้ำพริกกี่ครก

แม่งูตอบ         …ครก

พ่องูถาม         ขอกินครกได้ไหม

ลูกงูตอบ         ไม่ได้

พ่องูถาม         ทอดปลาทูกี่ตัว

แม่งูตอบ         …ตัว

พ่องูถาม         ขอกินตัวได้ไหม

ลูกงูตอบ         ไม่ได้

พ่องูบอก         กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว

แม่งูรับ            กินหางตลอดหัว

3. พ่องูจะไล่จับลูกงูจากปลายแถวขึ้นมาหัวแถว

4. แม่งูต้องพยายามป้องกันไม่ให้พ่องูเอาลูกงูไปได้โดยการกางมือกั้น ส่วนลูกงู ต้องคอยวิ่งหนี แต่ต้องระวังไม่ให้แตกแถว

5. เมื่อพ่องูจับลูกงูได้ พ่องูจะถามลูกงูจะตอบดังนี้

พ่องูถาม อยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่

ลูกงูตอบ อยู่กับแม่

พ่องูบอก ลอยแพไป (พ่องูผลักลูกงูให้ห่างออกไป)

ถ้าลูกงูตอบว่า อยู่กับพ่อ

พ่องูบอก หักคอจิ้มน้ำพริก (พ่องูก็จะจับลูกมาใกล้)

6. พ่องูจะจับลูกงูทีละตัวๆ จนจับได้หมด

ประโยชน์  การเล่นชนิดนี้มีคำพูดโต้ตอบกัน ทำให้เกิดความสนุกสนาน นอกจากนี้ยังได้ออกกำลังกาย และฝึกความว่องไวด้วย

2. รีรีข้าวสาร

จำนวนผู้เล่น ไม่จำกัด

รูปแบบการเล่น จัดผู้เล่นยืนเรียงกันเป็นแถวตอน 1 แถว และมีคน 2 คน ยืนอยู่ข้างหน้า

วิธีเล่น

1. จับไม้สั้นไม้ยาว ให้ผู้เล่น 2 คนเป็นประตูโค้ง โดยยืนเอามือประสานกันเหนือศีรษะ

2. คนอื่นๆ เกาะไหล่กันลอดใต้โค้งไปเรื่อยๆ ทุกคนจะร้องเพลงไปด้วย

3. หัวแถวจะต้องเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูสลับข้างกัน

4. เมื่อจบเพลงคนที่เป็นประตูจะกระตุกแขนลงกั้นคนสุดท้ายให้อยู่ระหว่างกลาง แล้วคัดออกไปทีละคนๆ จนหมด

5. คนข้างหลังต้องระวังตัวให้ดี มิฉะนั้นตนเองจะต้องออกจากการเล่น

บทร้องประกอบ “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือกเลือกท้องใบลาน เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน คดข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้”

ประโยชน์  การเล่นชนิดนี้ ความสนุกสนานอยู่ที่คำร้อง จังหวะคำร้อง และฝึกไหวพริบ ความว่องไวที่จะต้องพยายามไม่ให้ถูกคัดออก