จำนวนผู้ชม : 566 คน


ชนิดของเครื่องดื่ม

ชนิด/ประเภทของเครื่องดื่มสุขภาพมีดังนี้
ประเภทของเครื่องดื่มเราสามารถแบ่งเครื่องดื่มออกได้เป็น  ประเภทใหญ่ๆดังนี้
    1. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non-Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า (Soft Drink)
    2. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (Alcohol Beverage) หรือเรียกได้อีกอย่างว่า  (Hard Drink)

เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (Non- Alcohol Beverage) (Soft drink)
                                                                 
1. น้ำเปล่า (Water) คือน้ำที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งอื่นๆ เจอปนเหมาะสำหรับการดื่มในทุกๆมื้ออาหารดื่มได้ทั้งเย็นๆ และตามอุณหภูมิห้อง
    2. น้ำแร่ธรรมชาติ (Natural Mineral Water) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากธรรมชาติมีสารพวกเกลือแร่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ยอมรับว่าจะช่วยในการย่อยอาหารและลดกรดในกระเพาะอาหารได้ เหมาะกับการดื่มในทุกๆมื้อของอาหารดื่มได้ทั้งเย็นและตามอุณหภูมิห้อง
    3. น้ำผลไม้สด (Fresh Fruit Juice) เป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากได้มาจากการนำผลไม้ที่ต้องการทำมาคั้นเอาแต่น้ำซึ่งก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายด้วยเช่นกัน ดื่มได้ทั้งเย็นและตามอุณหภูมิห้องและสามารถดื่มได้ทุกมื้ออาหารมีทั้งเป็นกระป๋อง (Canned Fruit Juice) ด้วย
    4. น้ำสมุนไพร (Herbal Juice) นอกจากน้ำผลไม้สดแล้วเรายังสามารถนำสมุนไพรมาทำเป็นเครื่องดื่มได้อีกด้วยในปัจจุบันเป็นที่นิยมมากและยังเป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์แก่ร่างกายเป็นอย่างมากดื่มได้ทั้งแบบร้อนๆ เย็น ๆ และบางชนิดสามารถดื่มได้ทุกมื้ออาหารมีทั้งเป็นกระป๋องด้วย
    5. น้ำเชื่อม (syrup) และน้ำเชื่อมผลไม้ (Cordial)
        - น้ำเชื่อมหมายถึงน้ำกับน้ำตาลเคี่ยวรวมกันหรือมาละลายกับน้ำเปล่าซึ่งสามารถนำมาปรุงเครื่องดื่มและอาหารได้
       - น้ำเชื่อมผลไม้หมายถึงการเติม สี กลิ่น รสของผลไม้ที่ได้จากการสังเคราะห์ลงไปในน้ำเชื่อม เช่น
น้ำเชื่อมที่มีรสมะนาว  (Lime Cordial) น้ำเชื่อมรสทับทิม (Grenadine Syrub)เป็นต้น
   6. น้ำผลไม้เข้มข้น (Fruit Squash) หมายถึงเครื่องดื่มชนิดที่ทำจากน้ำผลไม้ชนิดต่าง ๆ และมีการเติมน้ำตาลหรือน้ำเชื่อมเพื่อให้มีความเข้มข้นมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะมีการปรุงแต่งสี กลิ่น และรส ลงไปด้วย
    7. น้ำโซดา ( Soda water )  เป็นเครื่องดื่มที่ผสมระหว่างเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนต กับ น้ำมีรสซ่า
    8. อาร์ทิฟิเชียล วอเตอร์ (Artificial Water ) หมายถึงเครื่องดื่มที่ได้จากการนำเอาน้ำมาปรุงแต่ง สี กลิ่นและรสชาติลงไปตามต้องการเช่น Coca Cola  Seven up เป็นต้น
    9. น้ำนม (Milk) สามารถแบ่งออกได้เป็นน้ำนมที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อตามวิธีการต่าง ๆ และ น้ำนมสด
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ( Alcoholic Beverage )
                                                                   
1. เมรัย ( fermented liquors )คือ ผลที่ได้จากการหมักส่า *ให้เกิดน้ำเมา มีแรงแอลกอฮอล์มากหรือน้อยตามความต้องการโดยไม่มีการกลั่น แบ่งได้ 4 ชนิด
    - เมรัยจากธัญพืช เป็นเมรัยที่ได้จากการหมักเมล็ดธัญพืช หรือแป้งจากเมล็ด หรือแป้งจากหัวธัญพืชเช่น เบียร์ อุ สาโท ไวน์ข้าว
    - เมรัยจากน้ำหวาน เป็นเมรัยที่ได้จากการหมักน้ำหวานและน้ำตาลจากพืชหรือสัตว์ เช่นน้ำตาลเมา กะแช่(toddy) ไซเดอร์ ( cider ) ไวน์ผลไม้  ไวน์น้ำผึ้ง
     - เมรัยผสม เป็นเมรัยที่ใช้เมรัยชนิดที่  และ ผสมกันแล้วแต่งกลิ่น สี รสชาติด้วยตัวยาสมุนไพรหรือผลไม้ เช่น เวอร์มุธ  (vermouth) ไวน์ยา  ( medicated wines ) ไวน์พั้นซ์ (punch wine )
     - เมรัยผสมสุรากลั่น เป็นเมรัยที่ผสมระหว่างเมรัยชนิดที่ กับชนิดที่ แล้วปรับแรงแอลอกฮอล์ด้วยสุรากลั่นเพื่อให้มีแรงแอลกอฮอล์สูงขึ้น แต่ไม่เกิน 23 ดีกรี เช่น ไวน์ดีกรีสูง (  fortified wine ) เหล้าเชอรี่ (sherry ) ปอร์ตไวน์( Port wine )
   2. สุรากลั่น  ( distilled liquors / distilled  spirits ) คือแอลกอฮอล์กินได้ ( ethyl alcohol ) ที่ได้จากการหมักส่าผลไม้ น้ำหวาน พืชและธัญพืชให้เกิดแรงแอลกอฮอล์แล้วนำมากลั่น โดยบางชนิดมีการบ่มให้มีรสชาติและกลิ่นดี  แบ่งได้ ชนิด
     - สุรากลั่นโดยตรง เพื่อให้ได้รสและกลิ่นเฉพาะตัวของวัตถุดิบที่ใช้ในการหมัก อาจมีการปรุงแต่งกลิ่น รส และปรับระดับความแรงแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เช่นสุราขาว หรือเหล้าโรง  วอดก้า (  vodka ) เตกิล่า ( tequila ) เป็นต้น
     - สุรากลั่นปรุงหรือผสมพิเศษ  เป็นสุรากลั่นที่นำมาปรุงแต่งระดับแอลกอฮอล์ กลิ่นสี และรสชาติด้วยสมุนไพรและวัตถุดิบปรุงแต่งอื่น ๆ แบ่งได้เป็น ชนิด คือ สุราแช่สมุนไพร เช่น สุราจีนชนิดต่าง ๆ       
      -สุราแช่สมุนไพรกลั่นทับ แบ่งได้ออกเป็น ชนิดย่อยคือ
2.1. สุรากลั่นแช่สมุนไพรและผลไม้กลั่นทับเป็นสุราที่แช่ผลไม้หรือสมุนไพรจนได้กลิ่นตามที่ต้องการจากนั้นจึงนำไปกลั่นซ้ำเอาแต่กลิ่น มิได้มุ่งเอารสชาติหรือสรรพคุณตัวยา  เช่นเหล้ายิน ( Gin)  สุราผสม หรือสุราผสมพิเศษ สุราปรุงพิเศษ
   2.2. สุรากลั่นปรุงรส เป็นสุรากลั่นปรุงรส เป็นสุราที่กลั่นแล้วนำมาปรุงแต่งรสให้หวาน หอม มีสีต่าง เช่นสุราเป๊ปเปอร์มินท์ (Peppermint) สุรากาแฟ (Cream of coffee ) เป็นต้น
   2.3. สุรากลั่นปรุงและบ่ม  เป็นสุรากลั่นที่ปรุงแต่งแรงแอลกอฮอล์ กลิ่น สี และรสชาติด้วยหัวเชื้อปรุงแล้วนำมาบ่มในถังไม้โอ๊ก เช่น สก็อตวิสกี้ (Scotch Whisky ) ( Bourbon ) (Brandy)  (Rum)
   3. สุราพิเศษ  หมายถึงสุรากลั่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ฉ.ที่ 46 (พ.ศ. 2513)ซึ่งทำโดยใช้วัตถุดิบ การกลั่น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จากความหมายในทางวิชาการ
     “สุรา” หมายถึง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ชนิดที่ดื่มได้หรือเอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl Alcohol) ผสมอยู่ในปริมาณไม่เกิน 60 % ปริมาณดังกล่าวนี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลสำหรับปริมาณที่คนสามารถดื่มได้ (ขณะที่เมืองไทยอนุญาตให้มีปริมาณแอลกอฮอล์ได้สูงถึง ๘0 %)
สุราแบ่งเป็น ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
   1. สุราหมักหรือเมรัย ได้จากการนำเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวชนิดต่าง ๆ ผลไม้ เช่น องุ่น  น้ำตาลจากพืช เช่น น้ำตาลอ้อย น้ำตาลสด ไปหมักกับยีสต์จนเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ดีกรี อ่อน ๆ กลายเป็นน้ำเมาที่รสชาติดี ได้แก่ เบียร์ ไวน์ แชมเปญ กระแช่ สาโท น้ำตาลเมา  สาเก  เป็นต้น
   2. สุรากลั่น คือการนำสุราหมักมาผ่านกรรมวิธีการต้มกลั่นอีกครั้ง จนได้แอลกอฮอล์ที่มีดีกรีสูงขึ้


ประโยชน์ของน้ำผักผลไม้

  1. น้ำผักผลไม้เป็นน้ำดื่มที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิด การดื่มน้ำผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอายุยืนยาว เพราะช่วยบำรุงสุขภาพและช่วยป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

  2. ผักผลไม้แต่ละชนิดล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นตัวช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมไปถึงโรคมะเร็งต่าง ๆ ด้วย

  1. ช่วยป้องกันและชะลอความเสื่อมของอวัยภายในร่างกายต่าง ๆ

  2. การดื่มน้ำผักผลไม้สามารถช่วยพัฒนาสมอง เสริมสร้างความจำ และเป็นอาหารของสมองได้เป็นอย่างดี

  3. ช่วยบำรุงและรักษาสายตาได้ เพราะผักผลไม้บางชนิดจะมีวิตามินเอสูง เช่น แครอท ผักบุ้ง ตำลึง ฟักทอง มะละกอ มะม่วงสุก เป็นต้น

  4. ผักผลไม้บางชนิดยังมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรที่ช่วยบำบัดและรักษาโรคบางชนิดได้เป็นอย่างดี

  5. การดื่มน้ำผักผลไม้เป็นประจำจะช่วยทำให้ผิวพรรณดูเปล่งปลั่งสดใสได้ เพราะผักผลไม้หลายชนิดจะอุดมไปด้วยวิตามินซีและวิตามินอี ซึ่งเป็นอาหารผิวที่มีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณ ทำให้ผิวดูมีสุขภาพดีและเรียบเนียน


นำเสนอ 5 เครื่องดื่มสุขภาพ


สมูธตี้ผักโขมสับปะรด
ฟังชื่อแล้วอาจจะดูแปลก ๆ แต่ขอบอกว่าสูตรนี้เริ่ดมาก และยังเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อ ก็ถ้าจะใช้ผักโขมอย่างเดียว เดี๋ยวก็เฝื่อนแย่ เลยขอเอาสับปะรดมาเพิ่มความเปรี้ยว ๆ หวาน ๆ กันหน่อย ที่สำคัญแก้วนี้อุดมไปด้วยประโยชน์หลากหลายมาก เพราะผักโขมมีธาตุเหล็ก โฟเลต และเบต้าแคโรทีนสูง ช่วยลดคอเรสเตอรอลในเลือด และดีต่อระบบขับถ่ายอีกด้วย เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าแก้วนี้เค้าผสมอะไรบ้าง

วิธีทำ

นำผักโขม 1 ถ้วยมาใส่ลงในเครื่องปั่น

เติมสับปะรดหั่นชิ้นลงไป 1 ถ้วย กลั่วยหอมหั่น 1 ผล กรีกโยเกิร์ต 2/3 ถ้วย น้ำแอปเปิ้ล 1/4  ถ้วย และปิดท้ายด้วยน้ำแข็งป่น

ปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเนียน นั้นเทใส่แก้วพร้อมดื่มได้เลย