จำนวนผู้ชม : 516 คน


ประเทศเพื่อนบ้านในปัจจุบัน

1.ประเทศเมียนมา2.ประเทศลาว


3.ประเทศกัมพูชา


4.ประเทศมาเลเซีย