จำนวนผู้ชม : 399 คน


คำศัพท์ Daily Routine

daily routine
คำศัพท์คำอ่านคำแปล
  wake upเว๊ค คัพตื่นนอน
  get upเก็ท ทัพลุกจากที่นอน
  make a bedเมค คะ เบดเก็บที่นอน
  brush my teethบรัช มาย ทีธแปรงฟัน
  wash my faceวอช มาย เฟสล้างหน้า
  take a bathเทค คะ บาธอาบน้ำในอ่าง
  take a showerเทค คะ เช๊าเวอะอาบน้ำโดยฝักบัว
  get dressedเก็ท เดร็สทแต่งตัว
  have breakfastแฮฝ เบร๊คเฟิสทกินอาหารเช้า
  go to schoolโก ทู สกูลไปโรงเรียน
  go to workโก ทู เวิคไปทำงาน
  take a busเทค คะ บัสโดยสารรถบัส
  take a trainเทค คะ เทรนโดยสารรถไฟ
  get to schoolเก็ท ทู สกูลไปถึงโรงเรียน
  studyสตั๊ดดิเรียน
  eat lunchอีท ลันชกินอาหารเที่ยง
  go homeโก โฮมกลับบ้าน
  get homeเก็ท โฮมไปถึงบ้าน
  do homeworkดู โฮ๊มเวิคทำการบ้าน
  eat dinnerอีท ดิ๊นเนอะกินอาหารเย็น
  watch TVว็อช ทีวีดูทีวี
  listen to musicลิ๊สเซิน ทู มิ๊วสิคฟังเพลง
  go to bedโก ทู เบดเข้านอน