จำนวนผู้ชม : 1270 คน


การสนทนาซื้อขายในตลาด ( At the market )

 
A : Good morning. Can I help you ?
( กู้ด ม้อร์นิ่ง แคน ไอ เฮล ยู )
สวัสดีค่ะ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะ

B : Yes, please. I want to buy some fruit. Do you have some papayas ?
( เยส พลีส ไอ ว้อน ทู บาย ซัม ฟรุ้ท ดู ยู แฮฟ ซัม พัพพ่ะย่ะ )
มีค่ะ ฉันต้องการซื้อผลไม้ คุณมีมะละกอไหมคะ

A : Yes. How many do you want ?
( เยส ฮาว เม้นี่ ดู ยู ว้อน )
มีค่ะ คุณต้องการเท่าไหร่คะ

B : Two please, and give me six apples, a pomelo and a watermelon too. Do you have
Oranges ?
( ทู พลีส แอน กีฟ มี ซิกส แอปเปิล อะพอมมิโล แอน อะวอเทอร์มิเลิ่น ทุ ดู ยู แฮฟ
ออเรนจส )
เอา 2 ลูกค่ะ และฉันอยากได้แอปเปิ้ล 6 ลูก ส้มโอ 1 ลูก และแตงโม 1 ลูก คุณมีส้มไหมคะ

A : Yes. How many do you want ?
( เยส ฮาว เม้นี่ ดู ยู ว้อนท )
มีค่ะ คุณต้องการเท่าไหร่คะ

B : I want 2 kilos.
( ไอ ว้อน ทู กิโลส์ )
ฉันต้องการ 2 กิโลค่ะ


A : Is there anything else ?
( อิส แด เอนี่ทิ่ง เอ้ลส )
คุณต้องการสิ่งอื่นอีกไหม

B : No, that’ s all
( โน แดทส ออล )
ไม่ล่ะ พอแล้ว

คำศัพท์ ( Vocabulary )
Buy บาย ซื้อ
Fruit ฟรุ้ท ผลไม้
Papaya พัพพ่ะย่ะ มะละกอ
Coconut โคโคนัท มะพร้าว
Mango แม่งโก มะม่วง
Pomelo พอมมิโล ส้มโอ
Orange ออเร้นจ ส้ม
Pineapple ไพน์แอปเปิ้ล สับปะรด
Jackfruit แจ็คฟรุ้ท ขนุน