จำนวนผู้ชม : 1082 คน


ลม......เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิและความกดอากาศของพื้นที่สองบริเวณ แต่สำหรับลมที่พัดอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล จะมีชื่อเรียกเฉพาะว่า ลมบกและลมทะเล ซึ่งมีความแตกต่างกัน เรามาดูความแตกต่างระหว่างลมบกและลมทะเลกันเลยครับ

ลมบก (Land breeze)

ลมบกเป็นลมที่เกิดขึ้นในตอนกลางคืน โดยลมบกนั้นจะมีการเกิดที่ตรงกันข้ามกับลมทะเล คือ ในตอนกลางคืนพื้นดินสามารถคายความร้อนได้ดีกว่าพื้นน้ำ ทำให้อากาศบริเวณพื้นดินมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นน้ำทะเล ดังนั้น อากาศจึงเย็นกว่าและมีความกดอากาศสูงกว่า ขณะที่พื้นน้ำซึ่งคายความร้อนได้ช้ากว่าพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกว่า อากาศมีความหนาแน่นน้อยกว่า จึงลอยตัวขึ้นสูง และอากาศเย็นจากพื้นดินเคลื่อนเข้าแทนที่ ทำให้เกิดลมบก ซึ่งเป็นลมที่เกิดจากการพัดจากชายฝั่งไปยังทะเลนั่นเอง