จำนวนผู้ชม : 1211 คน


ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต

 

1.  ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ทั่วโลก

2.  เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่

3.  ใช้พูดคุยโต้ตอบกันโดยผ่านแป้นพิมพ์ (Keyboard) 

     และจอภาพ (Monitor)

4.  เป็นแหล่งรวมความบันเทิง  เช่น  เพลง  เกมส์

5.  เป็นเครื่องมือในการติดต่อซื้อขายสินค้าต่าง ๆ

6.  เป็นแหล่งรวมโปรแกรมที่ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดได้