จำนวนผู้ชม : 530 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง คำควบกล้ำ