จำนวนผู้ชม : 40 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง คำควบกล้ำ