จำนวนผู้ชม : 42 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อักษรนำ