จำนวนผู้ชม : 192 คนเอกสารที่แนบ : เอกสาร เรื่อง อักษรนำ