จำนวนผู้ชม : 1216 คน


คำสั่ง ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  การปรับแต่งรูปภาพ   ตกแต่งชิ้นงานโดยพิมพ์ 

 • ชื่อ - นามสกุล 
 • ชื่อเล่น ....... เลขที่ ......  ชั้น .........
 • เลือก พร้อม ตกแต่ง
  • เส้นขอบ 
  • สีของหน้ากระดาษ
  • เปลี่ยนสีและรูปแบบของตัวอักษร
  • เลือกบูลเล็ต
  • แทรกรูปร่าง พิมพ์หัวข้อ  การปรับแต่งรูปภาพ
  • แทรกรูปภาพ  3 - 4  รูป

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

  • ชื่องานที่บันทึก   คือ

                  เลขที่........  การปรับแต่งรูปภาพ  ด.ช. ......................

                  เลขที่........  การปรับแต่งรูปภาพ  ด.ญ. ......................

ตัวอย่างชิ้นงาน