1-10

 

 

 รถไฟ

ปีกกางออกได้  180 องศา สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย 

เต่าทองขยับปีกได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :