จำนวนผู้ชม : 1235 คน


ส่วนประกอบและเครื่องมือต่างๆในการใช้งานโปรแกรม

Corel video studio 12

1.Step  Panal  เป็นส่วนแสดงแท็บการทำงานแต่ละขั้นตอนของโปรแกรม มีอยู่ด้วยกัน 9 แท็บ คือ Capture , Edit , Effect , Overlay , Title , Audio และ Share โดยผู้ใช้จะต้องเข้าไปทำงานกับแท็บต่างๆตามลำดับ

2.Menu Bar  เป็นที่เก็บรวบรวมเมนูคำสั่งต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานซึ่งประกอบด้วย 4 เมนูหลัก คือ Files , Edit , Clip และ Tools

3.Library  เป็นส่วนที่ใช้เก็บคลิปไฟล์สำหรับนำมาใช้ในงานตัดต่อ วีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นคลิปไฟล์ประเภท Video , Image , Audio , Color , Transition , Video Filter , Title , Decoration หรือ Flash Animation ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้งานไฟล์แต่ละประเภทได้ตามต้องการ

4.Preview Window เป็นหน้าต่างแสดงผล วีดีโอ สามารถแสดงผลได้ทั้งโปรเจ็กต์ (Project) หรือเฉพาะคลิปวีดีโอที่ทำงานในขณะนั้น (Cilp)

5.Navigation Panal เป็นส่วนของปุ่มควบคุมการแสดงผลในหน้าต่าง preview Window ซึ่งประกอบด้วยปุ่มคำสั่งต่างๆ

6.Option Panel  เป็นส่วนที่ใช้กำหนดค่าและรายละเอียดต่างๆให้กับงาน วีดีโอซึ่งคำสั่งในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบการทำงานของแต่ละขั้นตอน

7. ปุ่มเครื่องมือที่ใช้ทำงานร่วมกับ Timeline

8.Project  Timeline  เป็นพื้นที่ทำงานหลักของการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งประกอบด้วยโหมดหรือมุมมองการทำงานให้เลือก 3 โหมด ได้แก่ Storyboard , Timeline , และ Audio โดยการเลือกใช้งานแต่ละโหมดก็สามารถคลิกที่ปุ่มเปลี่ยนโหมดที่อยู่ด้านบนของพื้นที่ Project  Timeline ได้ตามต้องการ