จำนวนผู้ชม : 1240 คน


การบวกเลขไม่เกิน 100,000

         ารบวกเลขแต่ละหลัก ถ้าผลบวกเป็นเลขสองหลัก ให้ทดจำนวนที่เต็มสิบ(หลักสิบ)ไปรวมกับ จำนวนที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมือเสมอ

ตัวอย่าง   35,764 + 23,519 = ..........

วิธีทำ                                                  

 

ครั้งที่

6

5

4

 

3

2

1

 

หลักเลข

แสน

หมื่น

พัน

 

ร้อย

สิบ

หน่วย

 

ตัวทด

 

 

1

 

 

1

 

 

ตัวตั้ง

 

3

5

,

7

6

4

 

ตัวบวก

 

2

3

,

5

1

9

+

ผลบวก

 

5

9

,

2

8

3

 

ขั้นตอนการหาคำตอบ

ครั้งที่ 1  เริ่มบวกหลักหน่วย โดยนำ 4 บวกกับ 9 ได้ 13  นำเลข 3 ใส่หลักหน่วย
                                               ส่วนเลข 1 นำไปทดบนหลักสิบ
 ครั้งที่ 2      บวกหลักสิบ       โดยนำ 6 บวกกับ 1 ได้ 7  บวกกับทดอีก 1 ได้ 8
                                               นำเลข 8 ใส่หลักสิบ
ครั้งที่ 3       บวกหลักร้อย     โดยนำ 7 บวกกับ 5 ได้ 12 นำเลข 2 ใส่หลัก้อย
                                               ส่วนเลข 1 นำไปทดบนหลักพัน
ครั้งที่ 4        บวกหลักพัน      โดยนำ 5 บวกกับ 3 ได้ บวกกับทดอีก 1 ได้ 9
                                                นำเลข 9 ใส่หลักพัน
ครั้งที่ 5        บวกหลักหมื่น    โดยนำ 3 บวกกับ 2 ได้ 5   นำเลข 5 ใส่หลักหมื่น

สรุป คำตอบที่ถูกต้องคือ   5 9 , 2 8 3

                                              .......................................

ตัวอย่าง  5 6 ,7 8 9 + 4 3 , 2 1 1 = ..........

วิธีทำ       

 

ครั้งที่

6

5

4

 

3

2

1

 

หลักเลข

แสน

หมื่น

พัน

 

ร้อย

สิบ

หน่วย

 

ตัวทด

 

1

1

 

1

1

 

 

ตัวตั้ง

 

5

6

,

7

8

9

 

ตัวบวก

 

4

3

,

2

1

1

+

ผลบวก

1

0

0

,

0

0

0

 

                                       

คำตอบ  คือ  1 0 0 , 0 0 0