จำนวนผู้ชม : 1218 คน


คำสั่ง 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  ของขวัญวันพ่อ  ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์  ข้อความต่อไปนี้ลงในชิ้นงาน

 

 • ด.ช. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........

 

 • ด.ญ. ....................  เลขที่ ......  ชั้น .........

 

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

            201 

            202   

            203 

            204 

            205

 •  

  • ชื่องานที่บันทึก   คือ

 

         เลขที่........  ของขวัญวันพ่อ  ด.ช. ....................

 

         เลขที่........  ของขวัญวันพ่อ  ด.ญ. ....................

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

 • ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  2 / 1