จำนวนผู้ชม : 1284 คน


พยัญชนะภาษาไทย หมายถึง เสียงแบบหนึ่งในภาษา ออกเสียงให้แตกต่างได้จากลักษณะของอวัยวะออกเสียงในช่องปาก และลักษณะอื่นๆ เช่น การพ่นลม หรือเสียงก้อง ไม่ก้อง นอกจากนี้ยังหมายถึงตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะด้วย ขณะที่ผู้ใช้ภาษาทั่วไปมักจะเข้าใจว่า ‘พยัญชนะ’ คือตัวอักษรแทนเสียงพยัญชนะเพียงอย่างเดียว พยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44 รูป 21 เสียง


 

เสียงพยัญชนะ

  • พยัญชนะเสียงสูง  : ข ฃ ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห
  • พยัญชนะเสียงกลาง  : ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ
  • พยัญชนะเสียงต่ำ  : ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ