จำนวนผู้ชม : 1250 คน


 

พ่อค้าคนใหม่

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว พระราชาได้เรียกพี่หนอนสามตัวมาพบ แล้วบอกว่าให้สัตว์ทั้งสามไปเก็บผลไม้ในป่าใหญ่ไปขายเพื่อนำเงินมาซ่อมแซมปราสาทที่ผุพัง สัตว์ทั้งสามจึงรีบเร่งเดินทางเพื่อไปให้ถึงป่าใหญ่อย่างเร็วไว มาถึงป่าที่หนึ่ง พี่หนอนเสือเก็บส้มได้ 3 ผล พี่หนอนช้างเก็บส้มได้ 2 ผลรวมได้ส้มทั้งหมด 5 ผล มาถึงป่าที่สอง พี่หนอนหมูเก็บแอ๊บเปิ้ลได้ 6 ผล พี่หนอนเสือเก็บแอ๊บเปิ้ลได้ 3 ผล รวม ได้แอ๊บเปิ้ลทั้งหมด 9 ผล มาถึงป่าที่สาม พี่หนอนช้างเก็บมังคุดได้ 8 ผล พี่หนอนหมูเก็บมังคุดได้ 6  ผลรวมได้มังคุดทั้งหมด 14 ผล มาถึงป่าที่สี่ พี่หนอนเสือเก็บแตงโมได้ 6 ผล พี่หนอนหมูเก็บแตงโมได้ 5 ผล พี่หนอนช้างเก็บแตงโมได้ 4 ผล รวมได้แตงโมทั้งหมด 15 ผล เที่ยงแล้ว สัตว์ทั้งสามรีบเร่งเดินทางขนผลไม้ไปขายที่หมู่บ้านเหล่าสัตว์  พี่หนอนเสือมีส้ม 5 ผล ขายให้เจ้าลิง 3 ผล เหลือส้ม 2 ผล พี่หนอนช้างมีแอ๊บเปิ้ล 9 ผล ขายให้เจ้าหมี 4 ผล เหลือแอ๊บเปิ้ล 5 ผล พี่หนอนหมูมีมังคุด 13 ผล ขายให้เจ้าหนู 9 ผล เหลือมังคุด 4 ผล พี่หนอนสามตัวมีแตงโม 15 ผล ขายให้เจ้าช้าง 7 ผล ขายให้เจ้ากบ 5 ผล เหลือแตงโม 3 ผล เมื่อเวลาผ่านไป เจ้าหนอนสามตัวขายผลไม้ต่อไปจนหมด หลังจากนั้นเขาได้นำเงินไปให้พระราชา พระราชาจึงสั่งซ่อมแซมปราสาทให้สวยงามดังเดิม สัตว์ทั้งสามและพระราชาก็อยู่ในปราสาทแสนสวยอย่างมีความสุข