จำนวนผู้ชม : 1257 คน


บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต

 

1.  ค้นหาข้อมูลต่างๆ  (search  engine)

2.  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)

3.  สนทนาแบบออนไลน์  (chat)

 

 

4.  การเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

 

5.  การซื้อขายสินค้า  (E - commerce)

 

 

6.  การอ่านหนังสือพิมพ์ทางอินเตอร์เน็ต