จำนวนผู้ชม : 1250 คน


เที่ยวดินแดนเรขาคณิต

 

เช้าวันหนึ่งพี่หนอนสามตัวตื่นแต่เช้ารีบมาฟังปู่เต่าเล่าเรื่องราวในอวกาศให้ฟัง “กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ได้เกิด จุด มากมายเกิดขึ้นในห้วงจักรวาล จุดเหล่านั้นได้มาเจอกัน ต่างพากันดีใจและสวมกอดกันอย่างมีความสุข ความสุขได้เปลี่ยนจุดทั้งหลายให้กลายเป็น เส้น ขึ้นมา เส้นทั้งหลายจึงเกิดขึ้นมาในจักรวาล ต่อมา เส้นทั้งหลายได้มาเจอกัน จึงสวมกอดกันอย่างมีความสุข ความสุขได้เปลี่ยนเส้นทั้งหลายให้กลายเป็น รูปเรขาคณิต ขึ้นมาต่อมารูปเรขาคณิตทั้งหลายได้มาเจอกัน จึงสวมกอดกันอย่างมีความสุข ความสุขได้เปลี่ยนรูปเรขาคณิตทั้งหลายให้กลายเป็น สิ่งต่างๆ มากมาย”  ปู่เต่าเล่าจบ เจ้าหนอนสามตัวอาสาปู่เต่าออกไปสืบดูว่า ตอนนี้รูปเรขาคณิตได้กลายมาเป็นสิ่งของอะไรบ้างในเมืองของเล่น พี่หนอนหมูไปแอบดูสวนดอกไม้ เห็นชาวสวนสร้างดอกไม้หลายชนิดด้วยรูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม และ รูปวงรี  พี่หนอนช้างไปแอบดูที่หมู่บ้านเห็นช่างทำบ้านสร้างหลังคาเป็นรูปสามเหลี่ยม ประตูและหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่มองดูดีดีบ้านทั้งหลังคล้ายรูปห้าเหลี่ยมจังเลย พี่หนอนเสือไปแอบดูที่สวนสัตว์ เห็นสัตว์หลายตัวถูกสร้างด้วยรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และวงรีต่อมาพี่หนอนสามตัวไปแอบดูเมืองของเล่น เห็นมี รูปเรขาคณิตถูกนำมาสร้างเป็นของเล่นมากมาย  เมื่อสำรวจเสร็จแล้ว พี่หนอนสามตัวรีบกลับมาเล่ารูปเรขาคณิตที่พบเห็นให้ปู่เต่าฟัง  ปู่เต่ายิ้มให้อย่างภาคภูมิใจ พร้อมกับเอ่ยขึ้นว่าแล้วถ้าเป็นเด็ก ๆจะนำมาสร้างเป็นรูปอะไร