จำนวนผู้ชม : 1255 คน


 

รูปเรขาคณิต

ประกอบด้วย

จุด รังสี ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง มุม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี