จำนวนผู้ชม : 1649 คน


 

เนื้อหาสรุปทวีปยุโรป

 

สาระสำคัญ ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมต่างๆของโลก เป็นดินแดนที่ก่อเกิดวิทยาการสมัยใหม่ ปัจจุบันยุโรปเป็นศูนย์กลางความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

1. ทวีปยุโรปตั้งอยู่ในซีกโลก เหนือ ทั้งหมด

2. ทวีปยุโรปมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 7 ทวีป

3. ทวีปยุโรปมีอาณาเขตติดกับทวีปเอเชียด้านทิศ ตะวันออก ซึ่งเรียกชื่อทวีปทวีปทั้งสองรวมกันว่า ยูเรเซีย ทวีปยุโรปมีที่ตั้งอยู่กึ่งกลางทวีปต่างๆและตั้งอยู่ในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกส่งผลดีต่อทวีปยุโรปอย่างไร ทวีปยุโรปกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้ทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสูงมาก

4. อดีตสหภาพโซเวียตแตกแยกเป็นสาธารณรัฐเอกราชจำนวน 15 รัฐ เมื่อพ.ศ 2534

ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป 7 สาธารณรัฐและ อยู่ในทวีปเอเชีย 8 สาธารณรัฐ เรียกชื่อประเทศใหม่ว่า

“สหพันธรัฐรัสเซีย” เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป

5. ประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ทั้งในทวีปยุโรปและทวีปเอเชียได้แก่ 1. ประเทศตุรกี 2. ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

6. ประเทศสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์เหนือ ตั้งอยู่บนเกาะ บริเตนใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศ

7. ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีชายฝั่งทะเลยาวกว่าทวีปแอฟริกาทั้งๆที่มีขนาดเล็กกว่า เพราะ

มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมาก ซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นของทวีปยุโรป

8. ลักษณะชายฝั่งทะเลที่มีความเว้าแหว่งมาก เป็นอ่าวลึก แคบและยาว เราเรียกว่า ฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากการกระทำของ ธารน้ำแข็งที่ทับถมกันเป็นเวลานาน พบมากในคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย ในเขตประเทศ นอร์เวย์ ในเขตภาคเหนือของทวีป

9. เขตเกษตรกรรมที่สำคัญของทวีปยุโรปอยู่ในเขตภูมิประเทศเขต ที่ราบใหญ่ภาคกลาง เพราะเป็นที่ราบ มีแม่น้ำใหลผ่านหลายสาย มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น

10. เขตที่ราบสูงของทวีปยุโรปจะพบทาง ตอนกลาง ที่สำคัญ ได้แก่ ที่ราบสูงมัสซีฟซองตรัล ในประเทศฝรั่งเศส ,แบล็กฟอเรสต์ ในประเทศเยอรมนี เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำดานูบ

11. เขตเทือกเขาภาคใต้ เป็นเทือกเขาที่มีอายุน้อย ทำให้เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นบ่อย โดยเฉพาะในเขตประเทศ อดีตยูโกสลาเวีย อิตาลี และกรีซ

12. ลักษณะเด่นของแม่น้ำในทวีปยุโรป คือ มีความยาวไม่มากแต่มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี ไหลผ่านที่ราบ ใช้ประโยขน์ในด้านการคมนาคมและการเกษตรกรรม ได้เป็นอย่างดี

13. แม่น้ำสายสำคัญที่สุดของทวีปยุโรป เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แม่น้ำถ่านหิน คือ แม่น้ำไรน์ ไหลลงสู่ทะเลเหนือที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมีเมืองท่าสำคัญของทวีปตั้งอยู่ คือ เมืองท่ารอตเตอร์ดัม แม่น้ำไรน์ถือเป็น แม่น้ำนานาชาติ เพราะไหลผ่านหลายประเทศ รวมทั้ง แม่น้ำดานูบ เพราะไหลผ่านจำนวนประเทศมากที่สุดในทวีปยุโรป

ลักษณะภูมิอากาศ

14. ทวีปยุโรปตั้งอยู่เหนือเส้นทรอปิกออฟแคนเซอร์อยู่ในแนวละติจูดกลางถึงสูง ส่งผลให้มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอากาศอบอุ่นและพื้นที่บางส่วนทางตอนเหนืออยู่ในเขตหนาวของโลกเพราะมีเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลลากผ่านทางตอนเหนือ และ ไม่มีพื้นที่อยู่ในเขตอากาศร้อนของโลก

15. ทวีปยุโรปไม่มีเขตอากาศแห้งแล้งแบบทะเลทราย เพราะมีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมากทำให้อิทธิพลความชื้นจากมหาสมุทรและทะเล แผ่เข้าสู่ภายในทวีปอย่างทั่วถึง และมีลมประจำตะวันตกพัดผ่านนำความชื้นจากมหาสมุทรแอตแลนติก นำฝนมาตกในทวีปทางด้านตะวันตก

16. กระแสน้ำที่ไหลผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของยุโรป คือ กระแสน้ำอุ่นกัลสตรีม (แอตแลนติกเหนือ) ส่งผลให้ชายฝั่งทะเลของนอร์เวย์น้ำไม่เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว

17. จากลักษณะภูมิอากาศส่งผลให้ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีความเหมาะสมในการดำรงชีพเพราะมีอากาศอบอุ่น ไม่แห้งแล้ง มีฝนตกพอเพียงสำหรับการเพาะปลูก ทำให้ทวีปยุโรปมีประชากรจำนวนมากและหนาแน่น

ลักษณะทางเศรษฐกิจ

18. แหล่งดินดำ (ดินดี) เหมาะสำหรับปลูกข้าวสาลีของทวีปยุโรป อยู่บริเวณภาคใต้ของรัสเซียและประเทศยูเครน

19. ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีน้ำอุดมสมบูรณ์ แม่น้ำสายสำคัญได้แก่ แม่น้ำไรน์ , แม่น้ำเอลเบ , แม่น้ำดานูบ ฯลฯ

20. ไม้สำคัญของทวีปยุโรป คือ ไม้สน โดยแหล่งผลิตอยู่ในตอนเหนือของทวีปเขตประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์และตอนเหนือของสหพันธรัฐรัสเซีย นำไปผลิตเป็นกระดาษ

21. แร่เหล็ก ถือเป็นแร่ธาตุที่เป็นรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมทวีปยุโรป จนทำให้ทวีปยุโรปเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรมยุคใหม่ก่อนทวีปอื่นๆ แหล่งแร่เหล็กคุณภาพดี พบใน แหล่งคิรูนาและเยลีวาร์ ในประเทศสวีเดน

22. แร่ถ่านหิน ถือเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมของทวีปยุโรปมาก ซึ่งทวีปยุโรปสามารถผลิตแร่ถ่านหินคุณภาพดีได้ประมาณ 1 ใน 3 ของถ่านหินที่ผลิตได้ทั้งโลก แหล่งถ่านหินคุณภาพดีพบมากใน

แคว้นรูห์ แคว้นซาร์ ประเทศเยอรมนี

23. น้ำมันปิโตรเลียม ในทวีปยุโรปพบมากบริเวณ ทะเลเหนือ รอบๆทะเลสาปแคสเปียน และ ที่ราบภาคกลางของสหพันธรัฐรัสเซีย

24. ปัจจัยที่สนับสนุนให้ทวีปยุโรปมีความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

- ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

- ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการและเทคโนโลยี

- ความมีเสถียรภาพทางการเมือง

- ประชากรมีคุณภาพ

- มีการคมนาคมขนส่งที่ทันสมัย มีท่าเรือที่ทันสมัยติดต่อกับภูมิภาคอื่นๆได้สะดวก

- ตั้งอยู่ในเขตอากาศอบอุ่น มีประมาณน้ำฝนเพียงพอ อากาศไม่แห้งแล้ง

- มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม

 

25. การเกษตรแบบผสมผสาน เป็นเกษตรที่แพร่หลายมากที่สุดในทวีปยุโรป มีลักษณะคือ มีการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไป มีการปลูกพืชให้สัตว์กิน และมีการเลี้ยงสัตว์จำนวนมาก (ปศุสัตว์)

26. พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปยุโรป คือ ข้าวสาลี ผลิตได้ 1 ใน 3 ของผลผลิตข้าวสาลีของโลก

27. โคนม เป็นสัตว์เศรษฐกิจ เลี้ยงได้ดีมากในเขตอากาศแบบภาคพื้นสมุทรชายฝั่งตะวันตก ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ เยอรมนี สวีเดน

28. แหล่งประมงสำคัญของทวีปยุโรปอยู่ในเขตทะเลเหนือและทะเลนอร์วีเจียน เรียกว่า

ดอกเกอร์แบงค์ เพราะมีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งมากและมีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่าน ทำให้มี

แพลงตอนอาหารปลามาก ประเทศที่ได้ประโยชน์ได้แก่ อังกฤษ นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก

ไอซ์แลนด์

29. เขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของทวีปยุโรป จะอยู่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ได้แก่ อังกฤษ

ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และในยุโรปกลาง ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

29. กลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทวีปยุโรปที่เข้มแข็งมากที่สุดในโลก สหภาพยุโรป (EU) มีอำนาจต่อรองทางการเมืองและทางเศรษฐกิจสูงมากกลุ่มหนึ่งของโลก

ลักษณะสังคมวัฒนธรรม

30. ความเจริญเริ่มแรกของทวีปยุโรปเริ่มขึ้นทางภาคใต้ของทวีป บริเวณประเทศ กรีซ (กรีก) ประเทศอิตาลี

31. การสำรวจและมีการค้นพบทวีปใหม่ๆจัดอยู่ในยุคยุโรปสมัยใหม่ ในสมัยนี้ มี

การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกของโลก

เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ

เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ การทอผ้า

โดยใช้ เครื่องจักรไอน้ำ มีผลทำให้ทวีปยุโรปมีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมสูงมาก

32. บริเวณที่มีประชากรอยู่หนาแน่นจะอยู่ทางตะวันตกและตอนกลางของทวีป

33. ประชากรส่วนใหญ่ของทวีปยุโรปมีเชื้อสายคอเคซอยด์ มีผิวขาว

34. ภาษาที่ใช้ในทวีปยุโรปจัดอยู่ในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียน ( ภาษาอังกฤษ )

35. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรแตสแตน และ

นิกาย กรีกออร์ทอดอกซ์

 

 

ลักษณะสังคมของทวีปยุโรปเป็นสังคมเมือง มีความเจริญทางด้านวัตถุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้คนรักการทำงาน ขยัน ขันแข็ง มีระเบียบวินัย เป็นสังคมครอบครัวเดี่ยว มีสมาชิกในครอบครัวน้อย

ลักษณะเช่นนี้เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก