จำนวนผู้ชม : 1263 คน


คำศัพท์วิชาต่างๆ subjects ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษวิชาต่างๆ  “Subjects” ซึ่งเป็นวิชาที่นักเรียนได้เรียนรู้อยู่แล้วทุกวัน ซึ่งจะมีบางวิชาที่เรียนในระดับมัธยมปลาย เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ซึ่งเป็นการต่อยอดของความรู้ในระดับสูงขึ้นไปอีก นักเรียนหลายคนบ่นว่าเรียนไม่รู้เรื่อง ทั้งนี้เพราะเราเรียนพื้นฐานมาไม่แน่นครับ มาดูกันสิว่าคำศัพท์วิชาต่างๆ ที่เราควรรู้จักมีอะไรบ้าง อย่าลืมคลิกที่ลำโพงเพื่อฟังเสียงด้วยนะครับ

ที่

คำศัพท์

ฟังเสียง

คำอ่าน

คำแปล

1

subject

ซั๊บเจ็คท

วิชา

2

art

อาท

ศิลปะ

3

biology

ไบอ๊อลละจิ

ชีววิทยา

4

chemistry

เค็๊มมิสตริ

เคมี

5

English

อิ๊งลิช

ภาษาอังกฤษ

6

geography

จิอ๊อกระฟิ

ภูมิศาสตร์

7

history

ฮิ๊สตริ

ประวัติศาสตร์

8

math

แม็ธ

คณิตศาสตร์

9

music

มิ๊วสิค

ดนตรี

10

PE

พีอี

พลศึกษา

11

physics

ฟิ๊สิคส

ฟิสิกส์

12

science

ไซ๊เยินซ

วิทยาศาสตร์

13

social studies

โซ๊เชิล สตั๊ดดิ

สังคมศึกษา

14

Thai

ทาย

ภาษาไทย

ที่มา http://ภาษาอังกฤษออนไลน์.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-subjects-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5