จำนวนผู้ชม : 1266 คน


ประโยชน์ที่ได้รับจาก Search Engine

 

1.  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว

2.  สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้  ไม่ว่าจะเป็น  รูปภาพ  ,  ข่าว

3.  มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล

4.  รองรับการค้นหาภาษาไทย