ประโยชน์ที่ได้รับจาก Search Engine

 

1.  ค้นหาเว็บที่ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว

2.  สามารถค้นหาแบบเจาะลึกได้  ไม่ว่าจะเป็น  รูปภาพ  ,  ข่าว

3.  มีความหลากหลายในการค้นหาข้อมูล

4.  รองรับการค้นหาภาษาไทย

 

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :