จำนวนผู้ชม : 1252 คน


 

 

เรื่อง   การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน

1.       การทำบ้านให้น่าอยู่

          บ้านเป็นสถานที่ให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่อาศัยพักผ่อนนอนหลับ  ให้ความปลอดภัย    ความสบายกายและความสบายใจแก่สมาชิกทุกคนในครอบครัว  บ้านแต่ละหลังมีรูปแบบการสร้างที่แตกต่างกันด้วยองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง  ลักษณะของบ้านจะเป็นเช่นไร  สมาชิกในบ้านก็สามารถทำให้บ้านน่าอยู่  น่าอาศัยได้  ด้วยการเอาใจใส่ดูแลรักษาทำความสะอาดบ้านอย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นการทำความสะอาดบ้านให้มีสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่สะดุดตาก็สามารถดึงดูดความสนใจให้สมาชิกในครอบครัวไดอยู่อาศัยอย่างมีความสุขมากกว่าบ้านที่ขาดการรักษาความสะอาด

 
 

คำอธิบาย: http://www.kr.ac.th/ebook/sarapee/b4.files/image002.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักในการทำความสะอาดบ้านให้น่าอยู่

1.1     การทำความสะอาด

                ความสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านน่าอยู่  การทำความสะอาด  ปัดกวาด  เช็ดถูเป็นประจำ  ทำให้เครื่องเรือนเครื่องใช้ปราศจากความสกปรกแม้แต่บริเวณบ้าน  รั้ว  สนาม  ทางเดินเข้าบ้านสะอาด  ร่มรื่น  ปราศจากขยะมูลฝอยต่าง ๆ

1.2     การสร้างความสะดวกสบาย

จัดแบ่งพื้นที่บริเวณบ้านให้เกิดการใช้สอยที่เป็นสัดส่วน เดินไปมาสะดวกและมีแสงแดดส่องถึง  ระบายอากาศได้ดี  มีการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกไว้อย่างเหมาะสม  สะดวกในการหยิบใช้และการทำกิจกรรมต่าง

1.3     การตกแต่งให้สวยงาม

              นอกจากการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสมดังที่กล่าวในข้อที่ผ่านมา การจัดตกแต่งให้เป็นระเบียบ ไม่เกะกะ  การจัดวางสิ่งของให้เกิดความสมดุล  การใช้สี  การตกแต่ง

ผ้าม่าน  เพื่อให้ดูสบายตาก็สามารถทำให้บ้านสวยงามน่าอยู่ยิ่งขึ้น

1.4     การจัดบ้านให้เกิดความปลอดภัย

การจัดบ้านให้มีความปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ  เช่น  มีลูกกรงที่ระเบียงกันพลัดตกบันไดให้แข็งแรง  เก็บยา  สารเคมีให้พ้นจากมือเด็ก ทำความสะอาดบ้าน  บริเวณบ้านให้ปราศจากตะไคร่จับทำให้ลื่นในขณะทำกิจกรรม ปลูกบ้านห่างไกลจากสิ่งปฏิกูลและแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือมีวิธีการป้องกันที่ถูกต้องเหมาะสม  ถ้าหากไม่สามารถหลีกเลี้ยงได้

2.       การวางแผนใช้ทรัพยากรในการทำความสะอาด

ทรัพยากรในการทำความสะอาดที่มีอยู่ภายในบ้าน  ควรคำนึงถึงการวางแผนการทำ

ความสะอาดทั้งภายในและภายนอกบ้าน มีดังนี้

2.1      เวลาที่จะใช้ในการทำความสะอาด

2.2      แรงงานที่จะใช้ในการทำความสะอาด

2.3      วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จะใช้ในการทำความสะอาด

การทำความสะอาดทั้งภายในบ้านและบริเวณภายนอกตัวบ้าน จะมีประสิทธิภาพสูงสุด          ก็ต่อเมื่อผู้ทำความสะอาดได้วางแผนการทำงานอย่างรอบคอบและรัดกุม ลงมือทำงานตามแผนที่วางไว้  ตรวจสอบการทำงานและประเมินผลการทำงานในทุก ๆ งานที่ได้ทำไป ว่าได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่  เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงทั้งการวางแผนการทำความสะอาดและวิธีการทำงานในคราวต่อไป การวางแผนในการใช้ทรัพยากรที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดคือ การใช้เวลา แรงงานและวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดความสูญเสียทรัพยากรทั้งสามประการที่ไม่จำเป็นลงได้

 3.       การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาดบ้าน

อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้ในการทำความสะอาดบ้าน   ทั้งภายในตัวบ้านและบริเวณภายนอกตัวบ้านนั้น  สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

3.1      อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปัดกวาด  ได้แก่

 

คำอธิบาย: http://www.kr.ac.th/ebook/sarapee/b4.files/image004.gif

 

 

 

   ไม้กวาดดอกหญ้า

–   ไม้กวาดทางมะพร้าว

–   ไม้กวาดด้ามยาวหรือไม้กวาดเสี้ยนตาล

–   ไม้กวาดขนไก่

–   ไม้กวาดไม้ไผ่

–   เครื่องดูดฝุ่น

 

3.2      อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการเช็ด  ขัดและถู     

คำอธิบาย: http://www.kr.ac.th/ebook/sarapee/b4.files/image006.gif               

 

–   ผ้าสำหรับเช็ดถู

–   ฟองน้ำ

–   แผ่นขัด

–   แปรงพลาสติก

–   แปรงกาบมะพร้าว

–   ไม้ถูพื้นธรรมดา

–   ไม้ถูพื้นชนิดซักและบิดในตัว