จำนวนผู้ชม : 1552 คน


การแสดงบทบาทสมมุติ

- เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งต่างๆ   เช่น การเลียนแบบท่าทางของสัตว์  เลียนแบบพฤติกรรมของคนเลียนแบบธรรมชาติเป็นต้น  ดังนั้น การแสดงบทบาทสมมุติจึงเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการแสดงละคร และฝึกใช้จินตนาการ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกาย และทำให้เกิดความเพลิดเพลินอีกด้วย บทบาทสมมุติที่นักเรียนสามารถฝึกแสดงได้

1. การเลียนแบบสัตว์ – เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่เลียนแบบท่าทางหรือพฤติกรรมของสัตว์ เช่น กระต่าย, นก, เป็ด, ไก่, ปลา, แมว, เสือ, กบ, ม้า, ลิง เป็นต้น

การเลียนแบบท่ากระต่าย -  ชูมือสองนิ้วของมือทั้งสองข้างอยู่ระดับข้างศีรษะ

การเลียนแบบท่านก  - กางแขนทั้งสองข้างออกขยับแขนขึ้นลงตามจังหวะ

การเลียนแบบท่าเป็ด - เข่าชิดเท้าห่าง มือท้าวสะเอวนิ้วกางออก

การเลียนแบบท่าไก่ - กำมือสองข้างอยู่ระดับอก กางศอกออกขยับขึ้นลงตามจังหวะ

การเลียนแบบท่าปลา  -มือขวาโบกหน้า มือซ้ายโบกหลัง

การเลียนแบบท่าแมว  -จีบมือทั้งสองข้างแก้ม

การเลียนแบบท่ากบ  - นั่งย่อๆ มือทั้งข้างอยู่ระหว่างเข่าแล้วกระโดดไปมาตามจังหวะ

การเลียนแบบท่าม้า - กำมือทั้งสองข้างด้านหน้า  กระดกเท้าหลัง

การเลียนแบบท่าลิง  - มือขวาเกาหัวและมือซ้ายเกาข้างตัว

 

2.  การเลียนแบบคน   -  เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบพฤติกรรมของคนในลักษณะต่างๆเช่น เลียนแบบท่าแปรงฟัน, อาบน้ำ, แต่งตัว, กินข้าว, กวาดบ้าน, ถูบ้าน, ซักผ้า, รีดผ้า, ขับรถ, ร้องเพลง เป็นต้น

3.  การเลียนแบบธรรมชาติ  - เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบธรรมชาติลักษณะต่างๆ เช่น ลมพัด, ฝนตก, ต้นข้าว, ต้นไผ่ลู่ลม, ดอกไม้บาน, คลื่นน้ำทะเล เป็นต้น

การเลียนแบบลมพัด - การจีบมือสะบัดเป็นวง  แล้วโบกไปโบกมาให้เหมือนกับการเคลื่อนไหวของลม

การเลียนแบบฝนตก  - โดยจีบมือหงายข้างลำตัว  ประพรมลงมาคล้ายกับฝนตก

การเลียนแบบต้นข้าว   - ยกแขนทั้งสองข้าง โบกไปโบกมาเหมือนต้นข้าวไหวไปตามลม

การเลียนแบบต้นไผ่ลู่ลม – ยกแขนทั้งสองขึ้นเหนือศีรษะแล้วเอนตัวไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน

การเลียนแบบดอกไม้บาน  -  แบมือทั้งสองประกบกันระดับอกแล้วค่อยๆ แยกมือออก

 จากกันยกขึ้นเหนือศีรษะ ยืดตัวและเขย่งเท้าด้วย

การเลียนแบบคลื่นน้ำทะเล  - ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งขึ้นระดับอกแล้วคว่ำมือลงและขยับมือขึ้นลงไปมาเหมือนลักษณะการเคลื่อนตัวของลูกคลื่น

***หมายเหตุ 

การแสดงบทบาทสมมุติเป็นการส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ฝึกให้เราได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่

การแสดงบทบาทสมมุติเป็นเรื่องราวก็จะทำให้เราดูรู้เรื่องและสร้างความสนุกสนาน