จำนวนผู้ชม : 1217 คน


 

การออกเสียง ภาษาจีน  อาจจะยากสักหน่อยสำหรับคนไทย  เพราะบางเสียงก็ไม่อาจเทียบเคียงกันได้  แต่คนไทยจะได้เปรียบชาติอื่นๆ ในการเรียน ภาษาจีน  ตรงที่ภาษาไทยของเรานั้นมีวรรณยุกต์จึงไม่ยากเกินความพยายามของเรา  ในช่วงเริ่มเรียนแรกๆ  อาจจะใช้ภาษาไทยเขียนกำกับคำอ่านก่อนก็ได้  แต่เมื่อเรียนไปสักพักควรจะใช้แต่พินอิน  เพราะจะเป็นการช่วยฝีกอ่านและได้เสียงที่แม่นยำมากกว่า
 
เสียงพยัญชนะทั้ง  21  เสียงในภาษาจีน
 

b

p

m

f

d

t

n

l

g

k

h

 

j

q

x

 

z

c

s

 

zh

ch

sh

r

       
 
เสียงสระใน ภาษาจีน มีทั้งหมด 36 เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 6 เสียง  และสระผสมอีก 30 เสียง
 

สระเดี่ยว

สระผสม

a

ao

ai

an

ang

 

o

ou

ong

 

 

 

e

ei

er

en

eng

 

i

ia

ie

iao

iu(iou)

ian

 

in

iang

ing

iong

 

u

ua

uo

uai

ui(uei)

uan

 

un(uen)

uang

ueng

 

 

ü

üe

    üan     

ün

 

 

 
เสียงวรรณยุกต์ใน ภาษาจีน มี 4 เสียง
 
เสียงที่ 1
เสียงที่ 2
เสียงที่ 3
เสียงที่ 4
ˉ
/
ˇ
\
เทียบเสียงกับวรรณยุกต์ใน  ภาษาไทย
สามัญ
จัตวา
เอก
โท
ตัวอย่าง
bǎ
ปา
ป๋า
ป่า
ป้า