จำนวนผู้ชม : 1188 คน


การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาล เป็นศาสตร์เฉพาะและแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระดับอื่น เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการความรักความอบอุ่นมากเป็นพิเศษ ที่สำคัญเป็นช่วงวัยที่กำลังพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม ดังนั้น บทบาทของครูอ   

 

เรื่อง   กิจกรรมพัฒนาความพร้อมเด็กอนุบาล

บทนำ  การจัดการศึกษาสำหรับเด็กอนุบาล เป็นศาสตร์เฉพาะและแตกต่างจากการจัดการศึกษาในระดับอื่น เนื่องจากเด็กวัยนี้ต้องการความรักความอบอุ่นมากเป็นพิเศษ ที่สำคัญเป็นช่วงวัยที่กำลังพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และสังคม ดังนั้น บทบาทของครูอนุบาลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มิใช่เพียงแค่จัดการเรียนการสอนให้เด็กอ่านออกเขียนได้และสามารถบวกลบเลขได้ตามศักยภาพของวัยและความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครอง หากต้องรู้หลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของเด็ก รู้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้สอดคล้องกับวัย

https://www.myfirstbrain.com/thaidata/image.asp?ID=123096

"ครูต้องช่วยจัดสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเอื้อให้เด็กพัฒนาทุกด้าน ในขณะที่ยังไม่สามารถเรียนรู้ได้เอง อีกทั้งให้ความรักความเข้าใจ และเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด" อาจารย์มลิกา เหมือนอบ กล่าวถึงบทบาทของตนเองในฐานะครูประจำชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม กรุงเทพมหานคร

อาจารย์มลิกา เหมือนอบ เป็นครูดีเด่นระดับอนุบาลของคุรุสภา ประจำปีการศึกษา 2545 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสำหรับเด็กอนุบาลในแต่ละวัน จะต้องก่อให้เด็กเกิดพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สติปัญญา และสังคม เน้นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ประกอบด้วยกิจกรรม 5 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมในวงกลม กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี และเกมการศึกษา โดยใช้สื่อการสอนที่สนุกสนาน เห็นเป็นรูปธรรม และสามารถสัมผัสได้

ด้านร่างกาย ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง เคลื่อนไหวและจังหวะ ร้องเพลงประกอบท่าทาง และตัดปะภาพ

ด้านอารมณ์-จิตใจ ได้แก่ ฟังนิทาน ฟังนิทาน และกิจกรรมสร้างสรรค์ และด้านสติปัญญา อย่างเช่นเกมการศึกษา ทัศนศึกษา ปริศนาคำทาย วาดภาพ และทำท่าทางตามจินตนาการ

ด้านสติปัญญา ได้แก่ เกมการศึกษา ทัศนศึกษา การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ ปริศนาคำทาย วาดภาพ และทำท่าทางตามจินตนาการ

ด้านสังคม ได้แก่ การปฏิบัติงานกลุ่ม สนทนาตอบคำถาม เล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระ และร้องเพลง กิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เล่นเครื่องเล่น เล่นในสนามทราย แข่งขันกรอกน้ำใส่ขวด และแข่งขันโยนลูกบอลลงตะกร้า

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก-มัดใหญ่ ฝึกทักษะการฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง รู้จักร่วมสนทนา อีกทั้ง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรู้ ชื่นชมผลงาน และรู้จักเข้าร่วมกิจกรรมและทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนฝึกความมีระเบียบวินัย และเรียนรู้ที่จะเล่นกับผู้อื่น

หลังเข้าแถวเคารพธงชาติในแต่ละวัน เป็นช่วงเวลากิจกรรมกลางแจ้งของเด็กอนุบาล ครูปล่อยให้เด็กทำกิจกรรมหมุนเวียนกันใน 1 สัปดาห์ เช่น บางวันเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น บางวันปล่อยให้เล่นทรายตามจินตนาการ และเล่นน้ำโดยให้แบ่งกลุ่มแข่งกันกรอกน้ำใส่ขวด และแข่งขันกันโยนลูกบอลลงตะกร้า

การจัดประสบการณ์แต่ละเรื่องครูจะใช้กิจกรรมเคลื่อนไหวและเข้าจังหวะนำสู่เนื้อหาที่จะเรียนรู้ โดยครูตีกลองเป็นจังหวะให้เด็กๆ เต้นรำตามใจชอบ เมื่อครูหยุดตีกลองให้หยุดเต้นในท่านั้น เป็นการฝึกทักษะการฟัง การปฏิบัติตามสัญญาณและคำสั่ง แล้วให้แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มยืนเป็นวงกลม เลือกผู้นำกลุ่มในการทำท่าทางและเลียนเสียงสัตว์ต่างๆ จากนั้น ครูเปิดเทปเพลงฟาร์มแสนสุข ให้สมาชิกในกลุ่มทำท่าทางตามผู้นำ และสลับกันเป็นผู้นำ

วันนี้หนูน้อยอนุบาล 2 จะเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเรื่อง "สัตว์" เพื่อจะได้รู้จักสัตว์แต่ละประเภท ธรรมชาติของสัตว์เป็นอย่างไร และประโยชน์ของสัตว์มีอะไรบ้าง ครูให้เด็กๆ นั่งเป็นวงกลม ทุกคนหันหน้ามาทางครู แล้วเริ่มเล่านิทานเรื่อง "เป็ดเพื่อนรัก" ให้ฟังว่า


ลูกเป็ดสีขาวเดินตามแม่ลงน้ำ แม่เป็ดสอนให้ลูกหาอาหารด้วยการไซ้แหนเล็ก ที่ลอยมาตามน้ำ ลูกเป็ดมีความสุขที่ได้กินอาหารอุดมสมบูรณ์

เจ้าเจี๊ยบ ลูกไก่ตัวน้อยมายืนรอลูกเป็ดอยู่ที่ริมคลอง และตะโกนถามลูกเป็ดว่า "ฉันอยากว่ายน้ำบ้างจัง เป็ดน้อยจ๋า"

ลูกเป็ดตอบว่า "ไม่ได้หรอกจ้ะ เธอเป็นลูกไก่ ต้องอยู่บนบก คอยคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดิน จะมาเล่นว่ายน้ำและหาอาหารอย่างเราได้อย่างไร"

แม่เป็ดบอกลูกเจี๊ยบว่า "เจ้ากลับไปเล่นกับพี่ๆ น้องๆ เถอะ เดี๋ยวเขาจะตามหา เจ้าว่ายน้ำไม่เป็น เดี๋ยวตกน้ำไปป้าเป็ดช่วยไม่ทัน เจ้าจะจมน้ำตายนะจ๊ะ"

ลูกเจี๊ยบรับคำอย่างว่าง่าย และเดินกลับบ้าน....

     เด็กๆ นั่งฟังนิทานด้วยใจจดจ่อ เมื่อเล่าจบครูตั้งคำถามให้ทุกคนร่วมสนทนาว่า ธรรมชาติของเป็ดเป็นอย่างไร นักเรียนว่ายน้ำเป็นหรือไม่ ถ้าว่ายน้ำเป็นควรหนีแม่ไปว่ายน้ำไหม ธรรมชาติของไก่เป็นอย่างไร อาหารของเป็ดมีอะไรบ้าง และอาหารของไก่มีอะไรบ้าง เพื่อฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล อีกทั้งเรียนรู้มารยาทในการฟังและพูด

 

 

 

 

 

 

     เด็กๆ ส่วนใหญ่อธิบายความแตกต่างระหว่างเป็ดและไก่ว่า เป็ดว่ายน้ำได้ แต่ไก่ว่ายน้ำไม่เป็น เป็ดกินแหนเป็นอาหาร แต่ไก่กินข้าว คำตอบเช่นนี้แสดงให้รู้ว่าเด็กเข้าใจธรรมชาติความแตกต่างระหว่างเป็ดและไก่

     เด็กๆ เกือบทั้งหมดบอกครูว่าว่ายน้ำไม่เป็น และมีหลายคนกำลังหัดว่ายน้ำ พร้อมแสดงความคิดเห็นอีกว่า แม้จะว่ายน้ำเป็นก็ไม่ควรจะหนีพ่อแม่ไปว่ายน้ำตามลำพัง เพราะจะทำให้เป็นห่วง อีกทั้งยังเด็กเกินไปและว่ายน้ำยังไม่แข็งอาจทำให้จมน้ำเสียชีวิต แล้วพ่อแม่จะเสียใจมาก

     ในวันรุ่งขึ้นครูและนักเรียนนัดแนะกันจะออกไปทัศนศึกษาสวนสัตว์จำลองและบ่อปลาภายในบริเวณโรงเรียน ครูให้ช่วยกันสำรวจว่ามีสัตว์จำลองอะไรบ้างในสวนสัตว์จำลอง และในบ่อปลา พร้อมทั้งขออาสาสมัครให้ไปขออาหารปลามาจากฝ่ายธุรการ นำมาแจกจ่ายให้ทุกคน เด็กๆ ต่างให้อาหารปลาด้วยความสนุกสนาน ขณะเดินเที่ยวสวนสัตว์จำลอง และให้อาหารปลา ครูคอยตั้งคำถามเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์แต่ละชนิด เช่น อาศัยอยู่ในน้ำหรือบนบก กินอะไรเป็นอาหาร มีประโยชน์อย่างไร และสัตว์อะไรบ้างที่มีอันตราย เห็นแล้วต้องหลีกห่าง เพื่อกระตุ้นให้เด็กคิด และนำความรู้และประสบการณ์เรื่องสัตว์ที่มีอยู่มาถ่ายทอดสู่เพื่อนๆ ฟัง

"เด็กวัยนี้ย่อมซุกซนและอยากรู้อยากเห็นตามประสา การเรียนรู้แต่ละเรื่องต้องจัดกิจกรรมให้หลากหลาย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม จะได้ไม่รู้สึกเบื่อหรือถูกบังคับให้เรียนรู้ แล้วอยากเข้าร่วมกิจกรรม" อาจารย์มลิกา กล่าว

      หลังตื่นนอนกลางวันในช่วงบ่ายโมง ครูให้เด็กๆ เล่นเกมจับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในรูปเลขาคณิตเป็นเวลา 10 นาที เพื่อฝึกสังเกตรายละเอียด จากนั้นให้วาดรูปจากการไปทัศนศึกษาในช่วงเช้าตามจินตนาการ และระบายสี โดยครูแนะนำว่าไม่ควรระบายสีออกนอกลายเส้น มิฉะนั้นภาพจะไม่สวยงาม ฝึกการถ่ายทอดความรู้และสร้างภาพจากจินตนาการ ภาพที่เด็กๆ วาดส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน คือมีต้นไม้ ดอกไม้ บ่อปลา และสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนสัตว์จำลอง เช่น เป็ด ไก่ นก ผีเสื้อ ช้าง ม้าลาย งู และปลากำลังว่ายน้ำอยู่ในบ่อ พร้อมกันนี้ครูให้เขียนคำศัพท์ประกอบภาพด้วย คำศัพท์ใดที่ยังเขียนไม่ถูกครูจะเขียนให้ดูบนกระดานดำทีละตัว ให้เขียนตาม อ่านออกเสียงให้ฟังและให้อ่านตาม ฝึกให้เด็กเรียนรู้วิธีการเขียนว่าใช้ตัวอักษรอะไร วรรณยุกต์ และสระอยู่ตรงไหน

  

 

 

 

 

      นอกเหนือจากการพัฒนาความพร้อมด้านต่างๆ ครูยังปูพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งหัดนับเลข 1-40 และฝึกบวกลบเลขที่มีคำตอบไม่เกิน 10 ให้กับเด็กก่อนจะขึ้นชั้น ป.1 เพราะเด็กอนุบาล 2 เป็นช่วงรอยต่อระหว่างหลักสูตรอนุบาลและประถมศึกษาที่จะต้องเรียนรู้วิชาการอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

      เริ่มจากหัดเขียนหัดอ่านคำศัพท์ง่ายๆ เป็นเรื่องใกล้และเห็นเป็นรูปธรรม เช่น สมาชิกในครอบครัว อวัยวะของร่างกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน ของใช้ส่วนตัว อาหาร สัตว์เลี้ยง และธรรมชาติรอบตัว โดยแต่ละวันครูจะสอดแทรกพื้นฐานวิชาการในกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เด็กเกิดความเคร่งเครียดกับการเรียนรู้วิชาการ แล้วพานไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เสร็จแล้วครูปล่อยให้เล่นตามมุมประสบการณ์อย่างอิสระ ในบริเวณด้านหลังห้องเรียน ที่จัดเป็นมุมต่างๆ ได้อย่างน่าดึงดูดใจ เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เลือกมุมบ้านจำลอง ภายในบ้านมีห้องครัว ห้องนอน รวมทั้งเครื่องอำนวยความสะดวกและเครื่องใช้อื่นๆ เช่น โทรทัศน์ พัดลม โทรศัพท์ และจักรเย็บผ้า เด็กๆ เล่นบทบาทสมมุติเป็นแม่ครัวกำลังทำกับข้าว เย็บผ้า พูดคุยโทรศัพท์ และบางคนอุ้มตุ๊กตาเด็กนอนบนตักแล้วป้อนข้าวป้อนน้ำ ขณะที่เด็กผู้ชายกระจายไปตามมุมศิลปะ มุมดนตรี มุมไม้บล็อก มุมเลโก้ มุมหนังสือ และมุมปั้นดินน้ำมัน

      กิจกรรมการเรียนรู้เหล่านี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ที่น่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนครูอนุบาลนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ก่อนเข้าสู่วัยศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับประถมศึกษาได้ตามความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียน

ที่มาข้อมูล : ข้าวจี่ ใน สานปฏิรูป ฉบับที่ 59 เดือนกุมภาพันธ์ 2546