จำนวนผู้ชม : 1270 คน


ข้อควรระวังเพื่อการเล่นคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย

 

1. ใช้โปรแกรมตรวจจับไวรัสและกำจัดไวรัส

2. สแกน (Scan)  ไฟล์ (File) ทุกไฟล์บนแผ่นซีดี - รอม (CD-Rom)

    และ แฮนดี้ไดร์ฟ (Handy  Drive)

3. สแกน (Scan)  ไฟล์ (File) หรือโปรแกรม (Program)  ที่ดาวน์โหลด 

    (Download)  จากอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือที่ส่งมากับอีเมล์

    (E-mail)

4. สำรองข้อมูลและโปรแกรมที่สำคัญบนเครื่องคอมพิวเตอร์อย่าง

   สม่ำเสมอ