จำนวนผู้ชม : 1185 คน


 

คุณค่าของการเล่นต่อพัฒนาการของลูกน้อย

ของเล่นเป็นสื่อในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และเกิดเป็นกระบวนการทำงานของสมองในที่สุด

เด็กที่มีคนเล่นด้วย จะรู้จักเล่นเป็น แต่เด็กที่ไม่เคยมีใครเล่นด้วยก็จะเล่นไม่เป็น และอาจจะเป็นเด็กที่มีปัญหาในอนาคตได้  มีงานวิจัยชี้ชัดว่า เด็กที่โตขึ้นกับการเล่นของเล่น และเด็กที่ไม่เคยเล่นของเล่นในวัยเด็กเลย จะมีพัฒนาการแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัว วิธีคิดแก้ปัญหา ความอดทนต่อสิ่งต่างๆ เป็นต้น 

mommy-playing-baby.jpg  

เด็กที่ได้เล่นของเล่นจะแสดงออกได้ดีกว่า มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีกว่า มีพัฒนาการทางภาษาเร็วกว่า และสามารถบอกความต้องการของตัวเองได้ดีกว่า ขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งบอกว่า การเล่นสามารถสะท้อนพัฒนาการของเด็กได้ว่า เขาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพียงใด ซึ่งเด็กปกติจะมีพัฒนาการของการเล่นที่ต่างกันไปตามวัย เช่น เด็กเล็ก 0-2 ขวบ จะยังไม่เล่นแต่จะมองคนอื่นเล่น เมื่อเริ่มเข้าวัยเตาะแตะจะเริ่มเล่นคนเดียว และพอเข้าวัย 2-3 ขวบ จะเล่นแบบคู่ขนานคือ สามารถเล่นกับเด็กคนอื่นได้แต่จะไม่เล่นร่วมกัน

ดังนั้น ของเล่นเกือบทุกประเภท (ที่ไม่มีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง)  ที่มีคุณพ่อคุณแม่ร่วมเล่นไปกับเขาจึงช่วยพัฒนาการด้านต่างๆ ให้ลูกได้ทั้งนั้นค่ะ