จำนวนผู้ชม : 1215 คน


การแก้ไขขนาดของรูปภาพ

      รูปภาพที่แทรกลงในเอกสารนั้น    ถ้าภาพมีขนาดเล็กกว่าขอบกระดาษ  ก็จะได้ภาพตามขนาดจริง  ถ้าภาพมีขนาดใหญ่มาก  โปรแกรมจะย่อเองโดยอัตโนมัติ  แต่ถ้าต้องการปรับขนาดใหม่ก็ทำได้ดังนี้

 

1.  การปรับขนาดรูปภาพ

        ทำได้โดยการคลิกที่รูปจะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้กดเมาส์ค้างแล้วลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการ  แต่หากเราต้องการให้รูปอยู่ในอัตราส่วนของภาพตามเดิมให้กด  Shift  ค้างไว้  หรือปรับขนาดจากหน้าต่างซึ่งสามารถกำหนดเป็นค่าได้เลย

 

2.  การหมุนภาพ

       ทำได้โดยการคลิกที่ภาพด้านบนสุดจะมี    ให้คลิกเมาส์ค้างไว้ลูกศรจะเปลี่ยนเป็น       สามารถลองหมุนได้

 

 

 

คำสั่ง 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  การแก้ไขขนาดรูปภาพ  ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์ 

 • ชื่อ - นามสกุล 
 • ชื่อเล่น ....... เลขที่ ......  ชั้น .........
 • เลือก พร้อม ตกแต่ง
  • เส้นขอบ 
  • สีของหน้ากระดาษ
  • เปลี่ยนสีและรูปแบบของตัวอักษร
  • เลือกบูลเล็ต
  • แทรกรูปร่าง พิมพ์หัวข้อ  การแก้ไขขนาดรูปภาพ
  • แทรกรูปภาพ  3 - 4  รูป

 

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

 • ชื่องานที่บันทึก   คือ

เลขที่........  การแก้ไขขนาดรูปภาพ  ด.ช. ....................

 

เลขที่........  การแก้ไขขนาดรูปภาพ  ด.ญ. ....................

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน