จำนวนผู้ชม : 1298 คน


 

การพับกระดาษแบบง่าย ๆ น่ารัก ๆ สอนเด็กเล็ก

              การพับกระดาษ คือ การแปรสภาพวัสดุกระดาษให้มีรูปร่าง มิติ และรูปทรง เป็นไปตามจินตนาการของผู้ประดิษฐ์ ทั้งนี้โดยมาก มักเป็นการพับทีเลียนแบบวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตที่โดยมากแล้วใกล้เคียงของจริง เพื่อประโยชน์ด้านความสุขทางใจของผู้ประดิษฐ์

 

 1.Dog(face)

น่ารักไหม
ต่อกันเลย

*************************************************

2.Tulip


อันนี้เราลองทำแล้วสวยดี

*************************************************

3.Sunflower


*************************************************

4.Bear(face)

 


คุณหมีน่ารักมากมาย

*************************************************

5.Cat(face)

น้องแมวหง่าว

*************************************************

6.Mouse(face)

น้องหนู

*************************************************

7.House


ไม่ค่อยสวย  แต่ถ้าตกแต่งดีๆ จะสวยมาก

*************************************************

8.Goldfish