จำนวนผู้ชม : 1169 คน


 

บล็อกไม้ : หนึ่งใน ‘ของเล่นเสริมพัฒนาการ’ ที่ดีที่สุด

 

บล็อกไม้ นับเป็น 1 ใน 3 ของเล่นเสริมพัฒนาการที่ดีที่สุด เพราะเวลาที่เด็กๆ เล่นบล็อกไม้ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว  ยังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ หลายอย่างตั้งแต่หลักคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการแก้ปัญหา มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งชี้ว่าเด็กก่อนวัยเรียนที่เล่นบล็อกไม้จะมีผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีกว่าและทำคะแนนได้สูงกว่าเด็กที่ไม่ได้เล่นบล็อกไม้เมื่อเข้าสู่ระดับประถมศึกษาเสียอี

    

 

baby-toys.jpg

 

 

    

Sharon MacDonald ผู้เขียนหนังสือเรื่อง การเล่นบล็อก (Block Play) และผู้อบรมครูระดับปฐมวัยอธิบายว่า “เวลาที่เด็กๆ เล่นบล็อกอยู่นั้น จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วน รูปทรง และการนับด้วย”  

แม้ว่า การเล่นบล็อกไม้ในช่วงวัย 1-2 ขวบ จะ เป็นเพียง “หยิบๆ จับๆ” แต่เด็กๆ ก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ำหนัก ความสมดุล ความมั่นคง และแรงโน้มถ่วงได้ เมื่อบล็อกไม้ทลายลงมา และเมื่อเด็กเข้าสู่วัย 3 ขวบ การเล่นบล็อกจะเป็นช่วง “ต่อและเรียง” ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งเป็นการเล่นอย่างมีรูปแบบมากขึ้น  จากนั้น เด็กๆ จะเริ่มต่อบล็อกเป็นโครงสร้างง่ายๆ โดยอาจจะนำบล็อกสองชิ้นมาวางข้างๆ กัน และนำชิ้นที่สามมาวางข้างบนเพื่อเชื่อมระหว่างบล็อกสองชิ้น ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสมดุล-สมมาตรด้วย  

อีกทั้ง ยังสอนให้เด็กรู้จักการวางแผนที่จะต่อเติมพื้นที่ว่างให้เต็ม เพราะเขาจะต้องคิดต่อไปว่าจะเอาบล็อกชิ้นไหน ชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กมาต่อเติมลงไป เพื่อให้โครงสร้างนั้นออกมาสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาด้วย

เห็นประโยชน์ที่ลูกน้อยจะได้รับจากของเล่นบล็อกไม้แล้ว ก็อย่าลืมส่งเสริมให้ลูกได้เล่นนะคะ