จำนวนผู้ชม : 1338 คน


คำสั่ง 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน  เรื่อง  เทิดไท้องค์ราชันย์  84  พรรษา  ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์ 

 • ชื่อ - นามสกุล 
 • ชื่อเล่น ....... เลขที่ ......  ชั้น .........
 • เลือก พร้อม ตกแต่ง
  • เส้นขอบ 
  • สีของหน้ากระดาษ
  • เปลี่ยนสีและรูปแบบของตัวอักษร
  • เลือกบูลเล็ต
  • แทรกรูปร่าง พิมพ์หัวข้อ  เทิดไท้องค์ราชันย์  84  พรรษา
  • แทรกรูปภาพ  3 - 4  รูป

 

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

 • ชื่องานที่บันทึก   คือ

เลขที่........  เทิดไท้องค์ราชันย์  84  พรรษา  ด.ช. ....................

 

เลขที่........  เทิดไท้องค์ราชันย์  84  พรรษา  ด.ญ. ....................

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน

 

 

 

 

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

 

 • ชั้น  ประถมศึกษาปีที่   3 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ชั้น  ประถมศึกษาปีที่   3 / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ชั้น  ประถมศึกษาปีที่   3 / 3