จำนวนผู้ชม : 1162 คน


ญาติพี่น้องช่วยเสริมสร้าง.png
     
     
     
     
  แม้ครอบครัวเราอาจจะเป็นครอบครัวเดี่ยว แต่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นเทศกาลที่ลูกจะได้พบปะญาติมิตรมากที่สุดคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้ามที่จะใช้โอกาสนี้ฝึกให้ลูกได้มีพัฒนาการทางสังคมจากการได้รู้จักญาติๆ ซึ่งในเวลาปกติลูกอาจจะไม่ค่อยได้พบกันนักที่สำคัญควรใช้โอกาสนี้ ให้ลูกได้พัฒนาทักษะทางภาษาด้วย  
     
  ปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่จะป็นครอบครัวเดี่ยว ซึ่งเด็กอาจขาดโอกาสที่จะพัฒนาทักษะทางสังคมและภาษาเมื่อ เทียบกับเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องแวดล้อมมาก (หรือครอบครัวขยาย) เด็กที่เติบโตถูกเลี้ยงดูมา ในครอบครัวขยาย ไม่เพียงสายใยรักในครอบครัวแน่นแฟ้น แต่ยังได้เพิ่มต้นทุนของพัฒนาการด้วยนั่นเพราะเด็กมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากผู้คนที่อยู่แวดล้อม ได้สัมผัสกับประสบการณ์หลากหลายจากคุณย่าคุณยาย พี่ป้า น้าอา ที่ผลัดกันมาดูแล มาพูดคุย ซึ่งส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็ก มีการวิจัยพบว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวขยาย จะมีพัฒนาการด้านสังคม พัฒนาการด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก) การช่วยเหลือตนเองและการปรับตัว ด้านภาษามากกว่าเด็กที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยว  
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

• ญาติพี่น้อง...
ช่วยหนูสื่อสารได้ดีและเรียนรู้เร็วขึ้น

เด็กในวัย 6 เดือนแรก จะเริ่มรู้จักปฏิกิริยาโต้ตอบและรู้ความ แตกต่าง ของระยะใกล้ไกลแยกความแตกต่างระหว่างบุคคล หากเด็กอยู่ในครอบครัวใหญ่ ที่มีผู้คนแวดล้อมมาก มีคนใน ครอบครัวให้แยกความแตกต่างมากเด็กก็จะมีพัฒนาการทางสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้วิธีการหยอกล้อและการเล่นต่างๆ ที่ผู้ใหญ่แต่ละคนเล่นด้วยนั้น เด็กจะจำได้และ แยกแยะได้ว่าผู้ใหญ่คนไหนชอบเล่นแบบไหนเขาก็จะเชื่อมโยง ผู้ใหญ่กับการเล่นนั้นๆ ได้ เป็นการกระตุ้นการทำงาน

 
     
 
 

• ญาติพี่น้อง...
ช่วยหนูอารมณ์ดี 

เด็กๆ สามารถยยิ้มและตอบสนองคำพูดของคนรอบตัวได้ตั้งแต่ เล็กๆ ในวัยไม่กี่เดือน เด็กจะยิ้ม และส่งเสียง แสดงความตื่นเต้น ขยับตัวไปมาได้ เมื่อเห็นคนคุ้นเคย เขาจะเรียนรู้ที่จะปรับอารมณ์ ตามบุคคลที่มาหยอกล้อ พอโตขึ้นมาอายุใกล้ขวบเด็กจะเริ่ม หัวเราะเมื่อเห็นสิ่งโปรดปรานและรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษและ ยิ่งจะรู้สึก พิเศษมากขึ้นเมื่อมีคนมาห้อมล้อมเอาใจใส่และพูดคุยมากขึ้น

 
 
     
     
     
 
 

• ญาติพี่น้อง...
ช่วยหนูให้เรียนรู้ได้มากมาย

 พัฒนาการทางสังคมของลูกน้อยจะแสดงถึงสัมพันธภาพที่มีต่อคนอื่นๆ เด็กสามารถยิ้มให้คนคุ้นเคยได้ตั้งแต่ไม่กี่เดือนแล้ว และยังสามารถพูดคุยด้วยเสียงอืออา ซึ่งหาก สมาชิกในครอบครัวมีมากเท่าไหร่ลูกน้อยก็จะคุ้นเคยกับ หลายคนมากขึ้น ได้เรียนรู้กับความแตกต่างของแต่ละคน นี่คือข้อดีของการที่เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีญาติพี่น้องมาก อย่างไรก็ตาม หากครอบครัวเราเป็นครอบครัวเดี่ยวและ ต้องการให้ลูกได้รับสิ่งดีๆ ข้างต้น ก็สามารถทำได้โดยในวัน หยุดก็ควรนำลูกไปพบปะกับญาติพี่น้องบ่อยๆ เพื่อให้ลูกได้ เรียนรู้ทักษะต่างๆ ดังกล่าว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลอย่างเทศกาลสงกรานต์ที่นับได้ว่าเป็นช่วงรวมญาติ การให้ลูกได้อยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องจะทำให้ลูกได้รับผลดีอย่างที่กล่าวข้างต้น 

 
 
     
     
     
     
     
     
     
 
 

• ญาติพี่น้อง...
ช่วยเสริมสร้างทักษะทางภาษาที่เร็วกว่า  

เมื่อเด็กๆ ได้อยู่ในกลุ่มญาติพี่น้อง เรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เด็กๆ ได้รับคือได้พัฒนาภาษาจากการพูดคุยกับญาติแต่ละคนได้เรียนรู้คำเรียกญาติ เช่น คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณลุง คุณป้า คุณอา คุณน้า ลูกพี่ ลูกน้อง เป็นต้น การได้อยู่ในกลุ่มคนมากๆ ที่มีการสื่อสารกันตลอดเวลา จะช่วยให้เด็กได้ค่อยๆ ซึมซับบรรยากาศและการสื่อสารเหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีของการพัฒนาทักษะทางภาษา และที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้พบปะกับญาติพี่น้องบ่อยๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูก