มาตราแม่ ก กา    คือ   คำที่ไม่มีตัวสะกด  หรือ  คำที่ประกอบด้วยพยัชนะและสระ  ไม่มีตัวสะกด  เช่น  ตา  อยู่  มี  ปลา  ไป  หา ปู  ที่  ถ้ำ  เขา  ไทร  แต่  ชาลี  เสียใจ  มา
เจ้าหมา  ท่าโก้  กระไร  ใบหญ้า  สำลี  อีกา  ลำน้ำ  ทำเล  เวลา  ยาดี  สีดำ  จำได้  ใคร
หาเงาะ  แวะมา  ท่าที  กระแส  เหลาะแหละ   เป็นต้น

 


แบบฝึกหัดก่อนเรียน : 
แบบฝึกหัดหลังเรียน :