จำนวนผู้ชม : 1617 คน


การวางนิ้วบนแป้นเหย้า

แป้นเหย้า   คือ   แป้นอักษรเริ่มต้นที่ใช้ในการพิมพ์   โดยจะต้องวางนิ้วที่แป้นเหย้าก่อนทำการพิมพ์ทุกครั้ง  เราจะต้องจดจำแป้นเหย้าให้แม่นยำ  เพื่อนำไปสู่การพิมพ์แป้นอักษรอื่น ๆ ต่อไป

 

แบบฝึกพิมพ์

กาก     กาก     กาก     กาก     กาก     กาก     กาก   กาก      

หวด     หวด    หวด     หวด     หวด    หวด     หวด     หวด   

ฟาก     ฟาก    ฟาก     ฟาก    ฟาก      ฟาก    ฟาก   ฟาก     

สวาด    สวาด    สวาด    สวาด   สวาด   สวาด    สวาด  

 

เนื้อหาที่นักเรียนควรฝึกปฏิบัติ

 

 

 

 

 

ข้อควรปฏิบัติในการพิมพ์สัมผัส