จำนวนผู้ชม : 1646 คน


คำสั่ง  : 

    ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานแผ่นพับ  เรื่อง  ประวัติส่วนตัว 

ตกแต่งชิ้นงาน

 

โดยพิมพ์ :

หัวข้อ   ประวัติส่วนตัว  

เลือก   Word  Art  อักษรศิลป์ที่นักเรียนต้องการ

 • ชื่อ  ด.ช. ....................   นามสกุล  ..................

       ชื่อ  ด.ญ. ...................   นามสกุล  ..................

 • ชื่อเล่น  ...........  ชั้น  ป. 3 / .....  เลขที่  .........
 • อายุ  .........  ปี   
 • วันเกิด  .........................................
 • วิชาที่ชอบ  ....................................
 • อนาคตอยากเป็น  ...........................
 • สัตว์เลี้ยง  ......................................
 • ชอบฟังเพลง  .................................
 • สีที่ชอบ ..........................................
 • คติประจำใจ ....................................

เลือก  Smart  Art   ที่ต้องการตกแต่ง

เลือกรูปมาตกแต่ง  3 - 4  รูป

 

บันทึกชื่องาน

 • บันทึกลงใน 
  • Drive : E
  • Floder ประจำห้องเรียน  เช่น 

                     301  

                     302 

                     303

 

 

 • ชื่องานที่บันทึก   คือ

 

เลขที่........  ประวัติส่วนตัว  ด.ช. ....................

 

เลขที่........  ประวัติส่วนตัว  ด.ญ. ....................

 

 

ตัวอย่างการสร้างชิ้นงาน