จำนวนผู้ชม : 1219 คน


แบบที่ 1 สำหรับ Internet Explorer

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <BGSOUND SRC="nice.mid" LOOP="Infinite">
</BODY>
</HTML>

แบบที่ 2 สำหรับ Netscape Nevigator

<HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
    <EMBED SRC="nice.mid" HIDDEN="True" AUTOSTART="Yes" LOOP="True">
</BODY>
</HTML>

ผลลัพธ์ที่ได้

 

ตามตัวอย่างนี้ ท่านจะได้ยินเพลงบรรเลงสั้นๆ ที่ผมชื่นชอบมากที่สุด ครับ

อธิบายคำสั่ง

 

 

แบบที่ 1 MS  
BACKGROUND เป็นแท็กคำสั่งเพื่อบอกให้เบราส์เซอร์รู้ว่าจะต้องดาวน์โหลดเพลงมาบรรเลงประกอบหน้าเว็บเพจ
SRC="ชื่อเพลง" เป็นการกำหนดแหล่งที่เก็บและชื่อเพลงที่ต้องการให้เบราส์เซอร์ดาวน์โหลดมาบรรเลง
LOOP="infinite" เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ต้องการให้ลบข้อความนี้ออกไปครับ
   
แบบที่ 2 NS  
EMBED เป็นแท็กคำสั่งเพื่อบอกให้เบราส์เซอร์รู้ว่าจะต้องดาวน์โหลดเพลงมาบรรเลงประกอบหน้าเว็บเพจ
SRC="ชื่อเพลง" เป็นการกำหนดแหล่งที่เก็บและชื่อเพลงที่ต้องการให้เบราส์เซอร์ดาวน์โหลดมาบรรเลง
HIDDEN="True" เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงโดยซ่อนปุ่มควบคุมการเล่นเพลง
AUTOSTART="Yes" เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงโดยอัตโนมัติ (ทันทีที่ดาวน์โหลดเสร็จ)
LOOP="True" เป็นการกำหนดให้เบราส์เซอร์เล่นเพลงไปเรื่อยๆ ถ้าไม่ต้องการให้ลบข้อความนี้ออกไปครับ