จำนวนผู้ชม : 1217 คน


 

การทักทายและการตอบทักทาย

(greeting and Responses)

มีสำนวนและโครงสร้าง ที่ใช้ในการสนทนาดังนี้

     การทักทายเมื่อพบกันจะใช้คำพูดดังนี้

-          Good morning    ใช้ทักทายกันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเวลาอาหารกลางวันใช้ทั่วไปกับใครก็ได้

-          Good afternoon  ใช้ตั้งแต่บ่ายไปจนถึงเวลาประมาณหกโมงเย็น

-          Good evening  ใช้หลังจากหกโมงเย็นเป็นต้นไป

-          Good night   ใช้ในโอกาสจะจากกันในตอนกลางคืนเท่านั้น

-          Hello  ใช้ทักทายทั่วไปในกรณีที่เป็นทางการ

-          Hi  เป็นคำสั้นๆของ Hello ใช้กรณีที่เป็นกันเองมากๆ หรือกับเพื่อนสนิท

 

แถบประโยคสนทนาถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับ David

 

                                A:  What is his name?

                                B:  His name is David.

 

                                A: How old is he?

                                B: He is sixteen years old.

 

                                A: What day is his birthday?

                                B: His birthday is Sunday.

 

                                A: How tall is he?

                                B: He is one hundred and sixty-five centimeters tall.

 

                                A: How much does he weigh?

                                B: He weighs fifty kilograms.